Tildeling af warrants til direktionen og ledende medarbejdere

Udgivet den 22-03-2021  |  kl. 19:52  |  

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S                                                          
GlobeNewswire

                                                                                                                      Faaborg, den 22. marts 2021

                                                                                                                                                                                                            Selskabsmeddelelse nr. 5/2021
                                                               

Tildeling af warrants til direktionen og ledende medarbejdere

I henhold til bemyndigelsen udstedt til bestyrelsen i SKAKO A/S på den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 8. januar 2021 og som fremgår af pkt. 6.6-6.9 i selskabets vedtægter, har bestyrelsen nu udstedt et warrantprogram dateret dags dato vedrørende udstedelse af warrants til direktionen og visse ledende medarbejdere i SKAKO-koncernen. Bestyrelsen har i forlængelse heraf i dag besluttet at tildele i alt 150.000 warrants til direktionen og visse ledende medarbejdere i SKAKO-koncernen på de vilkår, som fremgår af warrantprogrammet. Bestyrelsen har tildelt disse warrants til direktionen og visse ledende medarbejdere som en del af deres ansættelse i SKAKO-koncernen, som incitament til at kunne fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere. 
                                     
Hver warrant giver ret til tegning af 1 aktie à nominelt kr. 10 i SKAKO A/S og tildeles vederlagsfrit til deltagerne i warrantprogrammet. Udnyttelseskursen for hver af de tildelte warrants er fastsat til kr. 55,60 per aktie à nominelt kr. 10, som er lig den gennemsnitlige lukkekurs pr. aktie i SKAKO A/S, som handles under ISIN-kode DK0010231877 de seneste 10 dage før udstedelsen af warrantprogrammet. Perioden er således fra og med den 8. marts 2021 til og med den 19. marts 2021. Den samlede værdi af warrantprogrammet er kr. 2.534.447 svarende til en værdi per warrant på kr. 16,90, som er beregnet ved anvendelse af Monte Carlo-simuleringer, med en varighed på ca. 4,1 år, en egenkapitalforrentning (WACC) på 7% pr. 22. marts 2021, en lukkekurs pr. 19. marts 2021 på kr. 61,80 og en årlig volatilitet af SKAKO A/S' aktier på 33,50% samt en udbytteprocent på 4,10 %.

De tildelte warrants vester på dagen for den ordinære generalforsamlings godkendelse af selskabets årsrapport for regnskabsåret 2023. Vesting er betinget af medarbejderens fortsatte ansættelse hos SKAKO-koncernen. Efter vesting kan warrants udnyttes i en periode på to år. Antallet af warrants vester i følgende trancher; (i) hvis udnyttelseskursen er lig kr. 50 på vesting dagen, skal 50% af warrants veste ("vesting 1"), (ii) hvis udnyttelseskursen er lig eller større end kr. 100 på vesting dagen, skal 100% af warrants veste ("vesting 2"), (iii) hvis udnyttelseskursen er mellem kr. 50 og kr. 100 skal warrants veste lineært forholdsmæssigt mellem vesting 1 og vesting 2 ("vesting 3"). Udnyttelseskursen fastsættes til gennemsnitskursen de seneste 90 dage før vesting dagen. Warrantprogrammet løber parallelt med tidligere warrantprogrammer udstedt i SKAKO A/S. Udnyttelse af de tildelte warrants i henhold til warrantprogrammet er betinget af, at den enkelte medarbejder ikke udnytter warrants, der er tildelt til den pågældende medarbejder i henhold til de tidligere warrantprogrammer udstedt i henholdsvis 2016 og 2017.

Bestyrelsens beslutning om tildeling af warrants til direktionen og ledende medarbejdere er optaget i selskabets vedtægter pkt. 6.10 og vilkårene for de tildelte warrants fremgår af warrantprogrammet som vedlagt som bilag 6.10 til selskabets vedtægter, og bilag 6.10 udgør dermed en integreret del af selskabets vedtægter.

Med venlig hilsen
SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen
Bestyrelsesformand

Tlf.: 23 47 56 40

Vedhæftede filer

Vedtægter for SKAKO AS Vedtægtsbilag 6.10 - Vilkår for warrants tildelt 22. marts 2021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

18:11 USA/middag: Dell og Nvidia fører an og sender Nasdaq mod nye højder
18:01 Europa/lukning: DSV-konkurrent fik hård modtagelse af årsregnskab
17:08 Boeing angiveligt i forhandlinger om købe tidligere datterselskab tilbage
17:05 Fredagens aktier: Medicinalaktier og grønne aktier skød grønt forår i gang
17:03 Fredagens obligationer: Lille rentefald efter inflationstal og svage ISM-tal
15:44 USA/åbning: Nasdaq fortsætter rekordjagt drevet af AI-bølge
15:19 Green Mobility udskyder årsrapport på grund af sygdom
15:13 Valuta: Japansk centralbankkommentar tynger yen
14:44 Apollo-cheføkonom tror ikke på amerikanske rentenedsættelse i 2024
14:28 USA/tendens: Teknologiaktier står til at fortsætte optur i ellers afdæmpet start
13:47 Europa/aktier: DSV-konkurrent banket til bunds i ellers grønne markeder
12:07 Obligationer/middag: Lettelse over inflation sender renten ned
11:31 Eurozonens forbrugerpriser er højere end ventet: ECB ses første sænke renten i juni
11:29 Aktier/middag: Ørsted og Vestas blæst i front af amerikansk medvind
11:06 Eurozonens forbrugerpriser indikeres højere end ventet i februar
09:50 NKT indgår rammeaftale om kabelovervågning med tysk elnetselskab
09:16 Ørsted og Vestas til vejrs på godt nyt om amerikanske havmølleprojekter
09:10 Aktier/åbning: Ørsted, Pandora og Vestas i top - to på nyt fra USA - en på nyt kursmål
08:50 Schouw sætter flere rekorder
08:45 Obligationer/åbning: Rentestigning frem mod inflationstal fra eurozonen