USA's centralbankchefer uenige om junis pause i renteforhøjelser

Udgivet den 06-07-2023  |  kl. 06:34  |  

Den amerikanske centralbank, Federal reserve, fastholdt i juni sin rente efter forhøjelser på hvert af de foregående ti møder, men der var nogle medlemmer af chefgruppen, som talte for et løft af renten i juni.

Det fremgår onsdag af referatet af rentemødet den 13. og 14. juni.

Næsten alle var dog enige i pausen i forhøjelserne, ligesom næsten alle så behov for yderligere renteløft senere.

- Næsten alle deltagere anså det for at være passende eller acceptabelt at fastholde målet for federal funds-renten i 5,00-5,25 pct., hedder det.

- Nogle deltagere indikerede, at de var for at hæve målområdet for federal funds-renten med 25 basispoint på mødet eller at de kunne have støttet et sådan forslag.

De medlemmer af chefgruppen, Federal Open Market Committee, FOMC, som ville have hævet renten, bed mærke i, at arbejdsmarkedet i USA fortsat var meget stramt, at den økonomiske aktivitet havde været stærkere end ventet, og at inflationen ikke viste "klare tegn på" at være på vej mod målet om 2,0 pct. i årlig kerneinflation.

Flertallet af medlemmerne af renteudvalget vurderede dog, at en pause ville give mulighed for at se, hvordan økonomien udviklede sig. Efter at renten fra marts 2022 var blevet sat op fra omtrent nul til 5,00-5,25 pct.

I hele udvalget var der dog enighed om, at inflationen fortsat var for høj og arbejdsmarkedet meget stramt, og derfor var der behov for at holde renten restriktiv.

Og de fleste mente, at der senere hen ville blive behov for yderligere rentestramninger.

- Næsten alle deltagerne noterede sig i deres økonomiske forudsigelser, at yderligere forhøjelser målområdet for federal funds-renten gennem 2023 ville være passende.

I bankens kvartalsprognose forudså medianen af chefruppens medlemmer, at renten ville ende 2023 i 5,625 pct. mod et bud i marts såvel som i december sidste år på 5,125 pct.

Alle deltagerne på mødet støttede beslutningen om at fastholde takten i de kvantitative stramninger, hvor banken reducerer sin obligationsportefølje hver måned med 95 mia. dollar.

.\\˙ MarketWire

Redaktion

Tags:  macro❯  USA❯ 

Seneste nyheder