Årlig porteføljegennemgang, og tips din rådgiver burde give dig

Udgivet den 09-01-2018  |  kl. 07:30  |  

2017 er forbi, og vi er trådt ind i et nyt år. For mange investorer er det tid til at gennemgå porteføljen og eventuelt foretage omlægninger. Fra en professionel synsvinkel er det en god idé. Det er forfriskende at have engagerede investorer, der vil drøfte investeringsafkast. For at spare tid er her nogle emner, der kan hjælpe dig på rette spor. Din rådgiver burde hilse en drøftelse af disse emner velkommen - hvis dette ikke er tilfældet, bør du overveje om du får den rette vejledning.

Har du den rigtige fordeling af aktiver?
De fleste gennemgange af aktiver fokuserer på årets resultater. Dette er et aspekt, som man kan prøve at vurdere, hvilket vi også vil komme ind på, men din gennemgang skal ikke starte og stoppe med en tilbageskuende afkastsammenligning. I vores optik er det rigtige sted at starte med at vurdere om din fordeling af aktiverne - sammensætningen af aktier, obligationer, kontanter og/eller andre værdipapirer - er tilpasset dine investeringsmål.

For investorer, der har behov for langsigtet vækst for at nå deres mål, eller for blot at overgå inflationen, er det sandsynligvis nødvendigt med en vis andel i aktier, efter vores mening. Der er stor sandsynlighed for, at høje andele af kontanter eller værdipapirer med meget lave afkast udhuler potentielle afkast. Selvom det er klogt at holde lidt til en regnvejrsdag, eller penge, der skal bruges i nær fremtid, på en kontantkonto, så skal du ikke have for mange. Hvis du har flere penge end nødvendigt på en kontantkonto, kan det langsigtet være en fordel at investere dem. Hvis du har brug for at din portefølje vokser, og du samtidig har for mange obligationer med lavt afkast, er det her du skal fokusere, når du skal omlægge. Din fordeling af aktiverne kan have brug for en seriøs omstilling for at være tilpasset til dine mål og behov.

Læs her hvilke konkrete spørgsmål du bør stille din investeringsrådgiver, og få Fisher Investments Nordens kvalificerede indsigt i, hvorfor det er vigtigt, at du selv tager mere ansvar for din portefølje.

Spred risikoen
En gennemgang af din portefølje kan måske afsløre et behov for en større spredning. Investering, udelukkende i ét geografisk område eller i én sektor, kan øge risikoen og samtidig begrænse mulighederne. Selv det største land i verden (USA med 59 % af værdien af det globale aktiemarked) er stadig kun en del af en meget større helhed. At have dine aktiver spredt, på tværs af flere  sektorer og geografiske  områder, kan være optimalt, da aktier i samme sektor normalt agerer ens.

Vores holdning er, at en global diversificeret portefølje bedst kan balancere muligheder og risici ved at bruge hele markedets vægtning af sektorer og lande som konstruktionsguide. Man kan bruge MSCI World Index som målestok. Det betyder ikke en præcis tilpasning til markedets vægte. Hvis du mener, at visse kategorier kan gøre det bedre eller værre end andre, er det fornuftigt at tilpasse din portefølje derefter. Uanset om din egen overbevisning, kan du altid tage fejl, så risikoen formindskes ved at have en stor spredning.

Spredning er redning
For at fortsætte temaet om spredning, så mener vi, at intet enkelt selskab bør udgøre mere end 5% af din porteføljes værdi. Jo større procentdel, desto mere potential risiko for din portefølje. Ja, det betyder også, at du ikke vil profitere stort, hvis en enkelt aktie som du ejer stiger meget. Men efter vores opfattelse, handler investering ikke om det - derimod om langtidsplanlægning og ikke hurtig vej til rigdom. Endvidere er det vores holdning, at langt flere investorer, der satser på store afkast, ofte skyder forbi målet, i forhold til dem, som faktisk rammer. Husk på det, når du gennemgår din portefølje.

Den samme logik gælder især, hvis du arbejder for det firma, du investerer i. At eje en stor andel  krænker ikke kun det grundlæggende princip om spredning, men tilfører også en ny risiko: Hvis firmaet pludselig kommer i vanskeligheder, så er både din nuværende indkomst og dine investeringer påvirket. Her er en anden variation: Vi ser ofte investorer, som har store beholdninger i enkelte virksomhedsobligationer. Spredning er ligeledes redning, når det kommer til obligationer. Lad dig ikke narre til at tro, at du ikke behøver spredning, fordi fastforrentede obligationer er "sikre".

At opretholde en godt spredt - eller veldiversificeret - portefølje er ikke nemt. Det betyder, at du skal sælge vindere og beholde og købe tabere - en strategi, der går imod menneskets natur. "Ordre præference" - en adfærdsfejl, der gør, at investorer kun ønsker at se "grønne pile", når vi logger på vores konto.

Om beregning af afkast
Nu da spredning og aktivfordeling er gennemgået og vurderet, så lad os så se på afkastet. Først en nyttig påmindelse: Hvis du indbetaler til eller hæver fra din portefølje, skal dine afkastberegninger tage  dette med i betragtning. Selvfølgelig kan du ikke bare sammenligne start- og slutværdierne. Du skal bruge geometrisk forbundet, tidsvægtet afkast, hvilket er den mest jargonfyldte sætning  vi nogensinde kommer til at skrive. I bund og grund betyder det: Hvert bidrag og udtræk har en effekt, du skal modregne. Hvis du vil sammenligne, så bed din rådgiver om at lave den korrekte beregning først. Det burde være nemt for dem at gøre. Sørg desuden for at medregne udbytter og renter.

Kalenderens vilkårlighed
Ved gennemgang af tallene fra forrige år, så er ét enkelt år ikke altafgørende. De fleste investorer planlægger mere end ét år frem, og korte perioder viser sandsynligvis ikke noget om din strategi eller portefølje. Med hensyn til kalenderens afslutning, så er der intet bullmarked som rent historisk begyndte den 1. januar og sluttede den 31. december. Der er ikke noget specielt ved kalenderåret, hvorimod økonomiske cykler, sammenhængende kontekst og omstændigheder betyder mere. Vi mener, i al beskedenhed, at en længere tidsramme fortæller meget mere.

Sammenlign æbler med æbler
Lige meget hvilken tidsramme du vælger, skal du huske at bruge en passende målestok (eller benchmark). Det vil afhænge af din aktivallokering og sammensætningen af dine beholdninger. Hvis din portefølje består af 70% aktier og 30% fastforrentede værdipapirer, så er det ikke nøjagtigt at måle afkastet mod et 100% aktieindeks. Du skal benytte en blanding af begge dele.

Selv inden for den samme aktivklasse skal du sørge for at sammenligne ligestillede. Ville du måske sammenligne afkastet fra en dansk aktieportefølje med et venezuelansk indeks? Nej, vel? Den samme fejl (uhensigtsmæssige sammenligninger) opstår, når man sammenligner udelukkende danske eller eurozone resultater med globale porteføljer. Hvis du diversificerer globalt og kun ejer aktierne, burde du sammenligne med et globalt indeks. Hvis du udelukkende har eurozone eller danske værdipapirer, så er et eurozone eller dansk indeks passende. (Som nævnt før mener vi, at global diversificering er bedst).

I samme boldgade er det en fejltagelse at sammenligne med eksempelvis din nabos portefølje. Selvom I har samme alder, er opvokset i samme nabolag, og hepper på det samme fodboldhold, har hun måske meget forskellige investeringsbehov og mål, så hendes aktivfordeling er ikke den samme som din. Desuden ved du ikke, hvordan hun forholder sig til risiko: Hun ejer måske seks centrerede selskaber uden risikokontrol - en uklog strategi.

En afsluttende faktor
Et vigtigt, men overset aspekt af den årlige gennemgang, bør være en vurdering af, hvad du har gjort rigtigt og forkert. Det er helt naturligt for investorer at ville undgå fejl, men det er også godt at lære af dem. Når lignende frygt opstår,  har du et værdifuldt perspektiv til vurdering af den nye information.

Hvis du holder dig til dette generelle layout, mener vi, at din årlige porteføljegennemgang  kan være lærerig og opbygge tillid til, at din økonomi er på rette spor. Samtidig kan det hjælpe dig med at finde eventuelle fejl, før de opstår. Og igen, hvis din rådgiver forsøger at undgå at besvare disse spørgsmål, så overvej at gå til en anden.

 

Investering i aktiemarkedet involverer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at man får hele den investerede kapital tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ikke en indikation af fremtidige resultater. Værdien af dine investeringer og indkomsten af dem svinger i takt med de internationale aktiemarkeder og de internationale valutaudsving.

Dette dokument udgør Fisher Investments Norden, Fisher Investments Europe og Fisher Investments' overordnede opfattelse og bør ikke opfattes som personlige investeringsråd, skatteråd eller som en fremstilling af deres eller kundernes resultat. Der gives ikke nogen garanti for, at vi fortsat vil have disse holdninger, og de kan ændre sig når som helst på baggrund af nye oplysninger, nye analyser eller nye overvejelser. Der gives heller ikke nogen garanti for prognosers rigtighed i dette sammendrag. Alle tidligere eller kommende prognoser er ikke nødvendigvis lige så nøjagtige, som prognoserne her. Fisher Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR-nr 35 24 30 03). Fisher Investments Europe Limited er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FCA-nr. 191609) og registreret i England (selskabsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limited har vedtægtsmæssig adresse på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien. Fisher Investments Europe Limiteds moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, er stiftet i USA og reguleres af den amerikanske Securities and Exchange Commission og fungerer som underleverandør til en outsourcingaftale.

Udgivet af: Fisher Investments Norden

Flere blogs fra Fisher Investments Norden

12/11 Derfor bør arbejdsløshedstal ikke ændre din markedsprognose
Ser du på arbejdsmarkedsdata, når du skal lave prognoser for økonomien eller markederne? Se på noget andet i steder for - efter vores mening fortæller arbejdsmarkedsdata dig mere om fortiden end om... Læs mere
05/11 Fokus på det langsigtede perspektiv
Efter vores erfaring er noget af det sværeste for investorerne at holde hovedet koldt, når volatiliteten kommer. Hvordan kan man undgå at blive nervøs, når der er så mange overskrifter om jammer og... Læs mere
29/10 Et andet perspektiv på politisk risiko
Ansvarsfraskrivelse: Vores politiske kommentar er som udgangspunkt upartisk, og politiske præferencer kan efter vores mening føre til alvorlige investeringsfejl. Vi foretrækker ikke et bestemt parti... Læs mere
25/09 Eurozonens rentekurver signalerer stadig økonomisk fremgang
I de seneste uger har vi oplevet stor mediedækning af en bestemt økonomisk indikator: rentekurven, som er en grafisk illustration af et lands effektive renter på tværs af alle løbetider. Et lands... Læs mere
11/09 Aflivning af myter om handelsunderskud
Toldtariffer, snak om handelskrige og handelsunderskud dominerer overskrifterne for tiden. Nogle politikere sværger på, at de vil rette op på handelsunderskud ved at implementere nye toldtariffer.... Læs mere

Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden

Personal portfolio management and investment advice with the customer in focus

Fisher Investments Norden is the Danish branch of Fisher Investments Europe Limited, which has been voted the year's asset manager for three consecutive years by ADVFN. They take great pride in helping their customers best possible, so their customers can reach their financial goals through proactive service and tailor made offers as needed. 

Fisher Investments Norden tilbyder personlig porteføljeforvaltning med en konkurrencedygtig og gennemsigtig betalingsstruktur med opbevaring af aktiver hos uafhængige banker i Danmark. Fisher Investments Europe’s dedikerede investeringskonsulenter udbyder en unik service, som er formet efter kundens langsigtede investeringsmål. De kan tilbyde en bred vifte af kapitalforvaltningsstrategier til individuelle investorer med deres fagkyndighed inden for en længere række af investeringsstrukturer. Med stor erfaring i globale investeringer, giver Fisher Investments Europe sine kunder en attraktiv mulighed for at erhverve globale porteføljer. 

Moderselskabet Fisher Investments blev grundlagt i 1979, og  per 31.03.2017 forvalter Fisher-gruppen aktiver for over 541 milliarder kroner og har mere end 35.000 kunder på verdensplan.

Read more at  www.fisherinvestments.com/en-dk