Årlig porteføljegennemgang, og tips din rådgiver burde give dig

Udgivet den 09-01-2018  |  kl. 07:30  |  

2017 er forbi, og vi er trådt ind i et nyt år. For mange investorer er det tid til at gennemgå porteføljen og eventuelt foretage omlægninger. Fra en professionel synsvinkel er det en god idé. Det er forfriskende at have engagerede investorer, der vil drøfte investeringsafkast. For at spare tid er her nogle emner, der kan hjælpe dig på rette spor. Din rådgiver burde hilse en drøftelse af disse emner velkommen - hvis dette ikke er tilfældet, bør du overveje om du får den rette vejledning.

Har du den rigtige fordeling af aktiver?
De fleste gennemgange af aktiver fokuserer på årets resultater. Dette er et aspekt, som man kan prøve at vurdere, hvilket vi også vil komme ind på, men din gennemgang skal ikke starte og stoppe med en tilbageskuende afkastsammenligning. I vores optik er det rigtige sted at starte med at vurdere om din fordeling af aktiverne - sammensætningen af aktier, obligationer, kontanter og/eller andre værdipapirer - er tilpasset dine investeringsmål.

For investorer, der har behov for langsigtet vækst for at nå deres mål, eller for blot at overgå inflationen, er det sandsynligvis nødvendigt med en vis andel i aktier, efter vores mening. Der er stor sandsynlighed for, at høje andele af kontanter eller værdipapirer med meget lave afkast udhuler potentielle afkast. Selvom det er klogt at holde lidt til en regnvejrsdag, eller penge, der skal bruges i nær fremtid, på en kontantkonto, så skal du ikke have for mange. Hvis du har flere penge end nødvendigt på en kontantkonto, kan det langsigtet være en fordel at investere dem. Hvis du har brug for at din portefølje vokser, og du samtidig har for mange obligationer med lavt afkast, er det her du skal fokusere, når du skal omlægge. Din fordeling af aktiverne kan have brug for en seriøs omstilling for at være tilpasset til dine mål og behov.

Læs her hvilke konkrete spørgsmål du bør stille din investeringsrådgiver, og få Fisher Investments Nordens kvalificerede indsigt i, hvorfor det er vigtigt, at du selv tager mere ansvar for din portefølje.

Spred risikoen
En gennemgang af din portefølje kan måske afsløre et behov for en større spredning. Investering, udelukkende i ét geografisk område eller i én sektor, kan øge risikoen og samtidig begrænse mulighederne. Selv det største land i verden (USA med 59 % af værdien af det globale aktiemarked) er stadig kun en del af en meget større helhed. At have dine aktiver spredt, på tværs af flere  sektorer og geografiske  områder, kan være optimalt, da aktier i samme sektor normalt agerer ens.

Vores holdning er, at en global diversificeret portefølje bedst kan balancere muligheder og risici ved at bruge hele markedets vægtning af sektorer og lande som konstruktionsguide. Man kan bruge MSCI World Index som målestok. Det betyder ikke en præcis tilpasning til markedets vægte. Hvis du mener, at visse kategorier kan gøre det bedre eller værre end andre, er det fornuftigt at tilpasse din portefølje derefter. Uanset om din egen overbevisning, kan du altid tage fejl, så risikoen formindskes ved at have en stor spredning.

Spredning er redning
For at fortsætte temaet om spredning, så mener vi, at intet enkelt selskab bør udgøre mere end 5% af din porteføljes værdi. Jo større procentdel, desto mere potential risiko for din portefølje. Ja, det betyder også, at du ikke vil profitere stort, hvis en enkelt aktie som du ejer stiger meget. Men efter vores opfattelse, handler investering ikke om det - derimod om langtidsplanlægning og ikke hurtig vej til rigdom. Endvidere er det vores holdning, at langt flere investorer, der satser på store afkast, ofte skyder forbi målet, i forhold til dem, som faktisk rammer. Husk på det, når du gennemgår din portefølje.

Den samme logik gælder især, hvis du arbejder for det firma, du investerer i. At eje en stor andel  krænker ikke kun det grundlæggende princip om spredning, men tilfører også en ny risiko: Hvis firmaet pludselig kommer i vanskeligheder, så er både din nuværende indkomst og dine investeringer påvirket. Her er en anden variation: Vi ser ofte investorer, som har store beholdninger i enkelte virksomhedsobligationer. Spredning er ligeledes redning, når det kommer til obligationer. Lad dig ikke narre til at tro, at du ikke behøver spredning, fordi fastforrentede obligationer er "sikre".

At opretholde en godt spredt - eller veldiversificeret - portefølje er ikke nemt. Det betyder, at du skal sælge vindere og beholde og købe tabere - en strategi, der går imod menneskets natur. "Ordre præference" - en adfærdsfejl, der gør, at investorer kun ønsker at se "grønne pile", når vi logger på vores konto.

Om beregning af afkast
Nu da spredning og aktivfordeling er gennemgået og vurderet, så lad os så se på afkastet. Først en nyttig påmindelse: Hvis du indbetaler til eller hæver fra din portefølje, skal dine afkastberegninger tage  dette med i betragtning. Selvfølgelig kan du ikke bare sammenligne start- og slutværdierne. Du skal bruge geometrisk forbundet, tidsvægtet afkast, hvilket er den mest jargonfyldte sætning  vi nogensinde kommer til at skrive. I bund og grund betyder det: Hvert bidrag og udtræk har en effekt, du skal modregne. Hvis du vil sammenligne, så bed din rådgiver om at lave den korrekte beregning først. Det burde være nemt for dem at gøre. Sørg desuden for at medregne udbytter og renter.

Kalenderens vilkårlighed
Ved gennemgang af tallene fra forrige år, så er ét enkelt år ikke altafgørende. De fleste investorer planlægger mere end ét år frem, og korte perioder viser sandsynligvis ikke noget om din strategi eller portefølje. Med hensyn til kalenderens afslutning, så er der intet bullmarked som rent historisk begyndte den 1. januar og sluttede den 31. december. Der er ikke noget specielt ved kalenderåret, hvorimod økonomiske cykler, sammenhængende kontekst og omstændigheder betyder mere. Vi mener, i al beskedenhed, at en længere tidsramme fortæller meget mere.

Sammenlign æbler med æbler
Lige meget hvilken tidsramme du vælger, skal du huske at bruge en passende målestok (eller benchmark). Det vil afhænge af din aktivallokering og sammensætningen af dine beholdninger. Hvis din portefølje består af 70% aktier og 30% fastforrentede værdipapirer, så er det ikke nøjagtigt at måle afkastet mod et 100% aktieindeks. Du skal benytte en blanding af begge dele.

Selv inden for den samme aktivklasse skal du sørge for at sammenligne ligestillede. Ville du måske sammenligne afkastet fra en dansk aktieportefølje med et venezuelansk indeks? Nej, vel? Den samme fejl (uhensigtsmæssige sammenligninger) opstår, når man sammenligner udelukkende danske eller eurozone resultater med globale porteføljer. Hvis du diversificerer globalt og kun ejer aktierne, burde du sammenligne med et globalt indeks. Hvis du udelukkende har eurozone eller danske værdipapirer, så er et eurozone eller dansk indeks passende. (Som nævnt før mener vi, at global diversificering er bedst).

I samme boldgade er det en fejltagelse at sammenligne med eksempelvis din nabos portefølje. Selvom I har samme alder, er opvokset i samme nabolag, og hepper på det samme fodboldhold, har hun måske meget forskellige investeringsbehov og mål, så hendes aktivfordeling er ikke den samme som din. Desuden ved du ikke, hvordan hun forholder sig til risiko: Hun ejer måske seks centrerede selskaber uden risikokontrol - en uklog strategi.

En afsluttende faktor
Et vigtigt, men overset aspekt af den årlige gennemgang, bør være en vurdering af, hvad du har gjort rigtigt og forkert. Det er helt naturligt for investorer at ville undgå fejl, men det er også godt at lære af dem. Når lignende frygt opstår,  har du et værdifuldt perspektiv til vurdering af den nye information.

Hvis du holder dig til dette generelle layout, mener vi, at din årlige porteføljegennemgang  kan være lærerig og opbygge tillid til, at din økonomi er på rette spor. Samtidig kan det hjælpe dig med at finde eventuelle fejl, før de opstår. Og igen, hvis din rådgiver forsøger at undgå at besvare disse spørgsmål, så overvej at gå til en anden.

 

Investering i aktiemarkedet involverer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at man får hele den investerede kapital tilbage, hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ikke en indikation af fremtidige resultater. Værdien af dine investeringer og indkomsten af dem svinger i takt med de internationale aktiemarkeder og de internationale valutaudsving.

Dette dokument udgør Fisher Investments Norden, Fisher Investments Europe og Fisher Investments' overordnede opfattelse og bør ikke opfattes som personlige investeringsråd, skatteråd eller som en fremstilling af deres eller kundernes resultat. Der gives ikke nogen garanti for, at vi fortsat vil have disse holdninger, og de kan ændre sig når som helst på baggrund af nye oplysninger, nye analyser eller nye overvejelser. Der gives heller ikke nogen garanti for prognosers rigtighed i dette sammendrag. Alle tidligere eller kommende prognoser er ikke nødvendigvis lige så nøjagtige, som prognoserne her. Fisher Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR-nr 35 24 30 03). Fisher Investments Europe Limited er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FCA-nr. 191609) og registreret i England (selskabsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limited har vedtægtsmæssig adresse på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien. Fisher Investments Europe Limiteds moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, er stiftet i USA og reguleres af den amerikanske Securities and Exchange Commission og fungerer som underleverandør til en outsourcingaftale.

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden gennemgår de seneste investerings-nyheder, som du bør kende til

Fisher Investments Norden hjælper NPinvestor.dk's læsere med at undgå kognitive og adfærdsmæssige skævheder, der ofte forhindrer investorer i at nå deres langsigtede mål.

Hos Fisher Investments Norden forstår vi investorers forskellige behov og bekymringer, og vi gør vores ypperste for at hjælpe dem med at nå deres økonomiske mål og pensionsmål. Med flere årtiers erfaring og en global tilgang til investering gennemgår Fisher Investments Norden markedsforholdene på NPinvestor.dk for at hjælpe investorer med at finde rundt i finansielle nyheder og markedsaktivitet.

Hos Fisher Investments Norden ved vi, at et af de mest udfordrende aspekter ved investering er bibeholde disciplinen på trods af ustabilitet på markedet. Markedsustabilitet kan udløses af store finansielle nyheder og begivenheder, eller helt uden grund. Disse udsving kan vise sig at være udfordrende for selv de mest kyndige investorer.

Gennem årene har Fisher Investments Norden oplevet mange tilfælde, hvor investorer har haft svært ved at holde fast i deres langsigtede investeringsstrategi i perioder med ustabilitet. Selvom denne frygt er normal, kan det være potentielt skadeligt at reagere på den uden et væsentligt grundlag. Vi mener, at alle investorer kan åbne op for større muligheder, når deres beslutninger er drevet af logik frem for følelser.
 

Hvordan kan investorer reducere deres mulighed for at få langsigtet afkast? Fisher Investments Norden gennemgår almindelige investeringsfejl

På flere forskellige måder, men almindeligvis ved at forveksle begyndelsen på et kortsigtet fald med en langvarig nedgang. I de tilfælde reagerer investorer ofte på markedsnyheder ved at foretage en potentielt dyr porteføljehandel i stedet for at holde sig til deres langsigtede plan. Som Fisher Investments Nordens historiske gennemgang bekræfter, kan det have katastrofale følger at lade følelser påvirke investeringsbeslutninger.
 

Hvad kan investorer gøre for at undgå at begå sådanne fejl? Fisher Investments Norden gennemgår, hvordan man træffer fornuftige beslutninger

En af de bedste måder at klare sig igennem markedsustabilitet på er efter vores mening at få større viden om den og om, hvordan man håndterer den. Fisher Investments Norden gennemgår de seneste finansielle nyheder og giver solide og aktuelle kommentarer, der er designet til at hjælpe investorer med at forstå de negative kognitive skævheder og adfærdsmæssige problemer, der kan opstå som reaktion på daglige økonomiske begivenheder. Vi håber, at dette indhold, sammen med vores unikke indsigt i markedsbevægelser, leveret gennem NP Investor kan hjælpe investorer med at træffe klare beslutninger. 

Ønsker du dig en større forståelse af finansielle nyheder og begivenheder, eller hvordan tilsvarende markedsustabilitet kan påvirke din investeringsplanlægning, så sørg for at vende tilbage regelmæssigt for at læse Fisher Investments Nordens gennemgange og indsigt. Du kan også spørge efter Fisher Investments Nordens tilbud til investorer ved at besøge vores hjemmeside.

Følg Fisher Investments Norden for at få de seneste markedsnyheder og opdateringer. Følg os på:

•    Facebook
•    Twitter
•    LinkedIn

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.
 

Læs mere på: www.fisherinvestments.com/da-dk