En introduktion til ETF'er

Udgivet den 03-12-2019  |  kl. 19:21  |  

ETF'er - som længe har været populære blandt amerikanske investorer - begynder nu at tiltrække europæiske private investorers opmærksomhed. I henhold til Direktivet om Markeder for Finansielle Instrumenter II (MiFIDII), der trådte i kraft i januar 2018, skal investeringsselskaber i EU for første gang indberette ETF-transaktioner. Oplysninger om, at omsætningen af ETF'er lå på ca. EUR 2 billioner sidste år, fremhævede især institutionelle investorers brug af disse værdipapirer og øgede dermed tilsyneladende interessen blandt private investorer. Det fortæller de finansielle medier, vi følger.[i] Men hvad er ETF'er? Hvilke fordele giver de? Og sidst, men ikke mindst, hvad bør private investorer overveje, før de køber dem? Her er en kort oversigt.

Hvad er ETF'er? Hvordan adskiller de sig fra indeksbaserede investeringsforeninger?

En ETF (Exchange Traded Fund) er, som navnet antyder, en fond, der består af underliggende værdipapirer, der er børsnoterede, ligesom aktier. ETF'er kan efterligne et bestemt indeks i et forsøg på at opnå de samme afkast som indekset. De kan være lande- eller sektorspecifikke og kan også fokusere på bestemte nicheområder, som udbydere tror, at investorer gerne vil have. Der er f.eks. mange ETF-udbydere, der nu tilbyder FAANG-ETF'er på grund af den popularitet, de fem store amerikanske virksomheder har og som lægger navn til akronymet (Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Google, der teknisk set nu er Alphabet).

Ligesom mange indeksbaserede investeringsforeninger er ETF'er "åbne", hvilket betyder, at sammensætningen af underliggende værdipapirer kan variere. Desuden søger både indeksbasererede investeringsforeninger og de ETF'er, der følger brede indekser, at minimere omkostninger og give brede markedsafkast.

I modsætning til indeksbaserede investeringsforeninger betyder børsnotering af ETF'er imidlertid, at investorer kan købe eller sælge aktier når som helst, børserne er åbne. Desuden opdateres prissætningen i løbet af dagen. Omvendt opdaterer traditionelle indeksbaserede investeringsforeninger kun prissætningen ved afslutningen af en handelsdag. De er ikke børsnoterede, og investorer har typisk adgang til dem via finansielle fagfolk og skal købe eller indløse aktier direkte hos fondsselskabet.

Investorer har i årtier brugt indeksbaserede investeringsforeninger; de er velkendte for mange. ETF'er er imidlertid først for nylig begyndt at blive populære i Europa. Deres popularitet vokser dog hurtigt. Ifølge undersøgelser udført af Morningstar er forvaltede, europæiske ETF-aktiver blevet fordoblet i løbet af de seneste fem år.[ii] De fleste indeksbaserede investeringsfonde er ofte reguleret af brede aktiemarkedsindekser som Stoxx-indekser, MSCI-indekser, FTSE 100, DAX eller CAC 40. Visse ETF'er følger også disse, men mange andre følger smallere indekser, der er baseret på sektorer, industrier eller endda generelle temaer. Ved den sidste optælling fandt Index Industry Association mere end 3,7 millioner "indekser", hvoraf de fleste tilsyneladende var oprettet af udbydere med det formål at skabe ETF'er.[iii]

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Kan ETF'er øge værdien af min portefølje og hvordan?

Den rette løsning for dig - eller enhver investor - afhænger af dine unikke, langsigtede økonomiske mål, likviditetsbehov, personlige økonomiske forhold, investeringshorisont (hvor længe dine aktiver skal arbejde for, at du kan nå dine mål) og risikotolerance. Men når det så er sagt, kan ETF'er give nogle generelle fordele.

Med ETF'er kan man nemt opnå eksponering over for smalle markedssegmenter, der kan være vanskelige eller dyre at få adgang til for private aktionærer, og det kan være vanskeligt at opretholde diversificeringen. Visse sektorer, især de mindre, kan f.eks. være domineret af en håndfuld større virksomheder. Du kan købe aktier i dem alle, men det kan øge omkostningerne og kompleksiteten. I stedet kan du købe en ETF og få eksponering over for dem alle - en hurtig og nem løsning.

Desuden er der visse lande, især nye markeder, der begrænser udenlandske investorers adgang til bestemte aktieklasser. ETF'er derimod kan give effektiv diversificeret eksponering inden for disse områder og kan muligvis også tilbyde eksponering over for attraktive markedsmuligheder.

Herudover kan ETF'er også give investorer effektiv adgang til obligationsmarkeder. I lighed med aktie-ETF'er kan obligations-ETF'er være rettet mod udvalgte segmenter af markedet. Det kan efter vores mening gøre det nemmere at opnå eksponering over for de ønskede typer af gældsinstrumenter med de renter og løbetider, som du ønsker. De kan også give øget likviditet. Investering i obligationer handles dog ikke særligt ofte, men efter vores erfaring kan ETF'er hjælpe med at øge handlen, da fondens aktier kan skifte hænder mange gange uden, at forvalteren behøver at sælge eller købe underliggende gældsinstrumenter.

Hvad skal jeg overveje, hvis jeg beslutter at eje ETF'er?

Der er nogle få ting, du måske skal overveje udover de faktorer, vi har nævnt ovenfor. Listen er dog ikke udtømmende.

Du bør måske afveje, hvordan en given ETF passer til din strategi. Hvis du kender og forstår den underliggende sammensætning af en ETF, kan det hjælpe dig med at fastslå, hvilken rolle en ETF kan spille. Du bør også stille følgende spørgsmål: Vil diversificeringen reduceres, hvis din koncentration i en smal del af markedet øges? Hvis du allerede har en global strategi og køber en landespecifik ETF, vil den så øge din overordnede eksponering i den region i et uheldigt omfang?

Er ETF'en blot en del af en trend, hvilket dermed øger risikoen for, at man jagter historisk gode afkast? At udbyde ETF'er er forretning for udbyderne, og de holder øje med det, der er populært og skaber med regelmæssige mellemrum nye produkter, der er rettet mod bestemte markedsnicher, som, de mener, er trendy. Så det er god praksis at overveje de langsigtede perspektiver for de underliggende værdipapirbeholdninger - en praksis, der øger sandsynligheden for, at investorer undgår hypede produkter, der måske bare er den seneste dille.

Endelig bør du overveje, hvilke omkostninger, der er forbundet med investering i ETF'er. Gebyrer og handelsomkostninger kan variere afhængigt af udbyderen. Når du køber og sælger aktier, vil din bank eller mægler sandsynligvis opkræve kurtage. Men ud over det opkræver ETF'er små gebyrer for fondsforvaltning. Dem kan du se i prospektet - det officielle dokument, der specificerer oplysninger om fonden. Mange udbydere tilbyder også faktaark om fonde, der giver en præcis oversigt over detaljerne. De fleste ETF'er er faktisk ret billige. Men det er ikke altid tilfældet. Aktivt forvaltede ETF'er - dem med forvaltere, der aktivt styrer porteføljesammensætningen for at forsøge at klare sig bedre end et udvalgt aktie- eller obligationsindeks i stedet for at følge det - giver sandsynligvis større omkostninger, men potentielt bedre afkast. ETF'er, der er rettet mod meget nicheprægede eller illikvide områder, opkræver ofte større gebyrer på grund af den øgede kompleksitet.

I sidste ende er det op til dig og din økonomiske rådgiver at afgøre, om ETF'er er den rette løsning for dig. Men forståelse for, hvad de er, og hvordan de fungerer, kan hjælpe dig med at opnå de mulige fordele.

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret og registreret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486), som reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") og som har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Norden uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til de tilknyttede virksomheder. Dette gælder især udarbejdelse af rapporter om investeringers egnethed, der til dels udarbejdes af Fisher Investments Europe Limited, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), og de daglige beslutninger, der træffes i forbindelse med porteføljestrategien, der varetages af Fisher Asset Management, LLC, der driver virksomhed under navnet Fisher Investments ("Fisher Investments"). Selskabets handelsfunktioner kan udføres af Fisher Investments Norden, Fisher Investments UK eller andre tilknyttede virksomheder.

Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales helt eller delvist tilbage. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

[i] "European ETF Trading Volumes Quadrupled in 2018," Shanny Basar, MarketsMedia, 14/1/2019. https://www.marketsmedia.com/european-etf-trading-volumes-quadrupled-in-...

[ii] "European ETFs Could Hit €1 Trillion by 2020," Kenneth Lamont, Morningstar, 16/5/2019. http://www.morningstar.co.uk/uk/news/189212/european-etfs-could-hit-%E2%...

[iii] "Indexing: Out With Tradition?" Nicolas Rabener, CFA Institute, 8/7/2019.

https://blogs.cfainstitute.org/investor/2019/07/08/indexing-out-with-tra...

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden

Personlig porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning med fokus på kunden

Fisher Investments Norden er den danske filial af Fisher Investments Europe Limited, der af ADVFN er blevet kåret som årets formueforvalter tre år i træk. De sætter en ære i at hjælpe deres kunder mest muligt, så deres kunder kan nå deres økonomiske mål, ved hjælp af proaktiv service og skræddersyede tilbud efter behov. 

Fisher Investments Norden tilbyder personlig porteføljeforvaltning med en konkurrencedygtig og transparent betalingsstruktur med deponering af aktiver hos uafhængige banker i Danmark. Fisher Investments Europes engagerede investeringsrådgivere tilbyder en unik service, der er skræddersyet til kundens langsigtede investeringsmål. Deres ekspertise inden for en lang række investeringsstrukturer betyder, at de kan de tilbyde et bredt udvalg af strategier for forvaltning af aktiver til individuelle investorer. Med sin omfattende erfaring inden for globale investeringer giver Fisher Investments Europe sine kunder en favorabel mulighed for at anskaffe sig globale porteføljer. 

Pr. 31. december 2018 forvaltede Fisher Investments og virksomhedens datterselskaber aktiver til en værdi af mere end 93 mia. USD – over 51 mia. USD for private nordamerikanske investorer, mere end 33 mia. USD for institutionelle investorer og over 7 mia. USD for private europæiske investorer.

Læs mere på  www.fisherinvestments.com/en-dk