Et godt råd ved årets udgang: Du kan ikke købe dig til historiske afkast

Udgivet den 31-12-2018  |  kl. 20:18  |  

Nu, hvor vi nærmer os årets afslutning, er det for mange investorer tid til at foretage en årlig gennemgang af deres portefølje. Vi mener, at det kan være meget nyttigt at gennemgå sine investeringer en gang om året, eller hvor ofte man nu synes, det er nødvendigt. Men vi har også en fornemmelse af, at investorerne føler sig fristet til at tilpasse deres investeringer på baggrund af det forgangne års resultater, hvilket ikke altid er klogt i det lange løb. Vi mener, at investorerne er bedst tjent med at basere deres evaluering på, hvorvidt deres overordnede strategi er på linje med deres langsigtede mål, likviditetsbehov, risikovillighed og tidshorisont (det tidsrum aktiverne skal være investeret for, at du fortsat arbejder dig frem mod dine mål) - og ikke på hvilke kategorier af aktiver, der har klaret sig bedst og dårligst.

Vi har en fornemmelse af, at fristelsen til at justere sine aktiver på baggrund af historiske resultater er særligt stor efter 2018, hvor vi oplevede en temmelig stor forskel i afkast mellem europæiske og globale aktier. Pr. ultimo november var MSCI EMU-indekset (ØMU-området, Den Økonomiske og Monetære Union) faldet med 7,2 % for år til dato.[i] Men MSCI World-indekset var steget med 4,8 %, primært fordi de amerikanske aktier har været inde i en positiv udvikling.[ii] Det kan få investorerne til at konkludere, at europæiske aktier ikke er en klog investering i øjeblikket, og derfor sælge deres beholdninger i eurozonen og i stedet købe amerikanske aktier. Af samme årsag vil investorerne måske vælge at forlade sektorer med lavt afkast såsom Materialer og i stedet fokusere på Informationsteknologi eller Sundhed, som er steget med henholdsvis 12,4 % og 18,3 % for år til dato pr. ultimo november.[iii]

Efter vores mening kan denne filosofi lede investorerne på vildspor. Historiske resultater dikterer ikke fremtidige afkast. Aktiemarkedets historie viser, at de førende sektorer og lande skifter plads ofte. De kategorier, der klarede sig bedst ét år, klarer sig ikke nødvendigvis godt det kommende år. De kategorier, der klarede sig dårligst ét år, kan forbedre sig det kommende år. De europæiske aktier halter bagefter de amerikanske aktier for år til dato, men det modsatte var tilfældet sidste år. Som figur 1 og 2 viser, har afkastet for de forskellige sektorer og regioner i MSCI World-indekset varieret en del i løbet af de seneste 10 kalenderår.

Figur 1: MSCI World-indeks, afkast pr. sektor

Kilde: FactSet, pr. 28.11.2018. MSCI World-indekset, afkast pr. sektor med årligt nettoudbytte, 31.12.2007-31.12.2017. Sektorerne Fast ejendom og Kommunikationstjenester er ikke medtaget, fordi de ikke har eksisteret i alle 10 år. Den sektor, der klarede sig bedst i de enkelte år, er markeret med grøn, mens den sektor, der klarede sig dårligst, er markeret med rød.

Figur 2: MSCI World-indeks, afkast pr. region

Kilde: FactSet, pr. 28.11.2018. MSCI World-indekset, afkast med årligt nettoudbytte, 31.12.2007-31.12.2017. Den region, der klarede sig bedst i de enkelte år, er markeret med grøn, mens den sektor, der klarede sig dårligst, er markeret med rød.

I stedet for at se årets udgang som et tidspunkt, hvor man skal justere sin positionering med hensyn til sektorer og lande på baggrund af historiske afkast, mener vi, at investorerne er bedre tjent med at stille et simplere og mere fremadskuende spørgsmål: Passer min portefølje stadig til mine behov? Eller, sagt med andre ord, passer dens blanding af aktier, obligationer, kontanter og andre værdipapirer (også kaldet allokering af aktiver) til dine langsigtede mål, dine løbende likviditetsbehov, din risikovillighed og accept af kortsigtede udsving samt din tidshorisont? Hvis en eller flere af disse faktorer har ændret sig i løbet af det forgangne år, kan det være klogt at tage en snak med din investeringsrådgiver for at finde ud af, om der skal foretages tilsvarende ændringer i porteføljen. Når du har fundet frem til den rette allokering af aktiver til dine behov, mener vi, det kan være en god idé at kigge på din positionering, hvad angår sektorer og lande - ikke for at jagte historiske afkast, men for at sikre, at du ikke har nogen tunge koncentrationer. Gå efter risikospredning, ikke de mest lukrative områder. Du kan ikke købe dig til historiske afkast.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR-nummer 35243003). Fisher Investments Europe er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FCA-nr. 191609) og registreret i England, (selskabsnr. 3850593). Fisher Investments Europe Limited har vedtægtsmæssig adresse på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited outsourcer sin porteføljeforvaltningsfunktion til moderselskabet, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, og er stiftet i USA og reguleres af den amerikanske Securities and Exchange Commission.

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab og der er ingen garanti for, at den investerede kapital tilbagebetales helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og ikke vejledende for fremtidige resultater. Værdien af din investering og dennes afkast varierer i forhold til de globale aktiemarkeder og de internationale valutakurser.

[i] Kilde: FactSet, pr. 30.11.2018. MSCI EMU-indekset, afkast med nettoudbytte, 31.12.2017-30.11.2018.

[ii] Kilde: FactSet, pr. 30.11.2018. MSCI World- og MSCI USA-indekset, afkast med nettoudbytte, 31.12.2017-30.11.2018.

[iii] Kilde: FactSet, pr. 30.11.2018. MSCI World-indekset for sektorerne Informationsteknologi og Sundhed, afkast med nettoudbytte, 31.12.2017-30.11.2018

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden

Personlig porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning med fokus på kunden

Fisher Investments Norden er den danske filial af Fisher Investments Europe Limited, der af ADVFN er blevet kåret som årets formueforvalter tre år i træk. De sætter en ære i at hjælpe deres kunder mest muligt, så deres kunder kan nå deres økonomiske mål, ved hjælp af proaktiv service og skræddersyede tilbud efter behov. 

Fisher Investments Norden tilbyder personlig porteføljeforvaltning med en konkurrencedygtig og transparent betalingsstruktur med deponering af aktiver hos uafhængige banker i Danmark. Fisher Investments Europes engagerede investeringsrådgivere tilbyder en unik service, der er skræddersyet til kundens langsigtede investeringsmål. Deres ekspertise inden for en lang række investeringsstrukturer betyder, at de kan de tilbyde et bredt udvalg af strategier for forvaltning af aktiver til individuelle investorer. Med sin omfattende erfaring inden for globale investeringer giver Fisher Investments Europe sine kunder en favorabel mulighed for at anskaffe sig globale porteføljer. 

Pr. 31. december 2018 forvaltede Fisher Investments og virksomhedens datterselskaber aktiver til en værdi af mere end 93 mia. USD – over 51 mia. USD for private nordamerikanske investorer, mere end 33 mia. USD for institutionelle investorer og over 7 mia. USD for private europæiske investorer.

Læs mere på  www.fisherinvestments.com/en-dk