Fisher Investments Norden om begrænsningerne ved kapitalbeskyttelse

Udgivet den 02-08-2022  |  kl. 19:46  |  

Det er Fisher Investments Nordens erfaring, at mange investorer siger, at de gerne vil prioritere at undgå fald i deres porteføljers værdi - et investeringsmål kaldet kapitalbeskyttelse. Vi har også oplevet, at de samme investorer som regel erkender behovet for vækst, når de har gennemgået deres andre personlige økonomiske mål. Efter Fisher Investments Nordens mening kan disse to tilgange - kapitalbeskyttelse og vækst - imidlertid ikke eksistere side om side. Hvis man dykker længere ned i den ægte kapitalbeskyttelse, vil man se, at det er et sjældent investeringsmål. Tillad os at forklare.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Selvom vi har set varierende definitioner i de økonomiske publikationer, vi følger, definerer vi ægte kapitalbeskyttelse som en strategi, der har til formål at undgå udsving i porteføljens værdi (med undtagelse af investorens hævninger, naturligvis). Målsætningen er at udelukke risikoen for fald i porteføljens værdi. Da vores research viser, at langt de fleste aktiver - obligationer, aktier, fast ejendom, kunst, råvarer, guld osv. - oplever en eller anden form for volatilitet, er det begrænset, hvad en person, der ønsker ægte kapitalbeskyttelse, kan have i sin portefølje. Det drejer sig som regel om kontanter eller kontantlignende værdipapirer, da det er de mest likvide tilgængelige aktiver (hvilket betyder, at de er lette at sælge hurtigt uden at skulle acceptere en nedsat pris), og deres værdi er stabil (dvs. den stiger eller falder ikke meget). 

Vi kan godt forstå den teoretiske tiltrækningskraft ved kapitalbeskyttelse, men efter Fisher Investments Nordens mening har dette mål nogle ulemper. En af de største ulemper, som vi har fundet frem til: Dette mål antyder, at risikoen for fald i porteføljens værdi er den eneste investeringsrisiko. Der findes imidlertid andre efter vores mening. Inflation er et udmærket eksempel (bredt stigende priser på tværs af økonomien). Inflationens årlige gennemsnit siden 2000 er 1,6 %, og i år har inflationen været meget højere end det.[i] Hvis inflationens historiske årlige gennemsnit fortsætter eller stiger i løbet af de næste 20 år, vil inflationen sandsynligvis overhale en portefølje, der udelukkende består af kontanter og ikke skaber vækst. Hvis inflationen bliver endnu værre, som det er tilfældet lige nu, ser udsigterne endnu mere dystre ud. Uanset om kontanter og kontantlignende værdipapirer opretholder deres værdi på nuværende tidspunkt, kan inflationen med tiden reducere deres købekraft.

Kapitalbeskyttelse kan måske give god mening, hvis du har nok penge til at opfylde alle dine likviditetsbehov nu og gennem hele din investeringshorisont, hvilket Fisher Investments Norden definerer som hele den periode, investorens aktiver skal arbejde frem mod dennes mål. Det kan også give mening at stræbe efter kapitalbeskyttelse, hvis dine midler er øremærket til en kortfristet udgift. Denne tilgang går dog ud fra, at du ikke har noget ønske om at få din portefølje til at vokse, hvilket efter vores erfaring er sjældent blandt investorer. Vi oplever tværtimod, at de fleste investorer har brug for en vis vækst for at nå deres personlige mål, hvilket kan omfatte at opfylde fremtidige likviditetsbehov, at opretholde købekraft på trods af inflation og/eller at spare op til ønsker, der går ud over porteføljeejerens egen levetid (f.eks. at efterlade noget til arvinger, en organisation eller andre årsager relateret til arv). 

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Fisher Investments Norden er af den mening, at investorer er nødt til at acceptere en vis risiko for at opnå den vækst - og det betyder, at man af og til må udholde tab i ens portefølje på kort sigt. Der er forskellige grader af dette, da vores research viser, at der er et spektrum for risici og afkast. Det er for eksempel vores erfaring, at fastforrentede statsobligationer som regel oplever færre udsving på kort sigt - i modsætning til aktier, der generelt gennemgår større kortsigtede bevægelser, både opad og nedad. På længere sigt har aktier derimod givet større afkast end obligationer ifølge vores gennemgang af markedernes historik.[ii]

Efter vores mening er aktiernes kortsigtede udsving den pris, man betaler for deres historisk stærkere afkast på langt sigt. Afhængigt af investorens specifikke mål, tidshorisont og risikotolerance, giver det efter vores mening god mening for mange investorer at eje værdipapirer, der giver vækst - som f.eks. aktier, eventuelt kombineret med nogle obligationer afhængigt af situationen.

Vi mener desuden, at det er afgørende for investorer at forstå, at kapitalbeskyttelse og vækst ikke kan eksistere side om side som et enkelt investeringsmål. Begge mål har fordele og ulemper. Hvis der er behov for vækst eller for at skabe likviditet til at hjælpe med at dække udgifter, mener Fisher Investments Norden, at det er en fordel for investorer at forberede sig på midlertidige tab i deres portefølje, da de er uundgåelige på rejsen frem mod de langsigtede markedsafkast, der hjælper med at nå disse mål. Hvis målet er kapitalbeskyttelse, mener vi, at en investor er nødt til at acceptere, at selvom porteføljens værdi måske nok ikke falder, så vil den sandsynligvis heller ikke opnå noget, der nærmer sig aktielignende vækst eller opretholde sin værdi i forhold til inflationen - hvilket måske ikke vil skabe tilstrækkeligt afkast til at opfylde investorens investeringsønsker. Hvis investorers forventninger til mål afstemmes korrekt, kan de træffe beslutninger, der stemmer overens med det, de ønsker, at deres portefølje skal opfylde, og samtidig acceptere de mulige kompromiser forbundet hermed.

Følg med i de seneste markedsnyheder og -opdateringer fra Fisher Investments Norden i Danmark:

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret i Luxembourg, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments Europe, og som er registreret i det luxembourgske selskabsregister, Registre de Commerce et des Sociétés (RCS), under selskabsregistreringsnr. B228486. Fisher Investments Europe reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til de tilknyttede virksomheder.

Dette dokument udgør Fisher Investments Europe's generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning. Ej heller afspejler det kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Europe fortsat vil have disse holdninger, og de kan til enhver tid ændre sig baseret på nye oplysninger, nye analyser eller nye overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at antagelserne anført i illustrationerne heri, er nøjagtige.

[i] Kilde: FactSet, pr. 7/6/2022. Udsagn er baseret på gennemsnitlig årlig procentvis ændring i Danmarks forbrugerprisindeks, 2000-2021, og procentvis ændring fra år til år i Danmarks forbrugerprisindeks, januar 2022-maj 2022.

[ii] Kilde: FactSet og Intercontinental Exchange, Inc., pr. 7/6/2022. Udsagn baseret på MSCI World-indekset med nettoudbytte i danske kroner, 31/12/1969-31/12/2021 og ICE BofA Denmark Government-indekset, 31/5/1989-31/12/2021.

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden gennemgår de seneste investerings-nyheder, som du bør kende til

Fisher Investments Norden hjælper NPinvestor.dk's læsere med at undgå kognitive og adfærdsmæssige skævheder, der ofte forhindrer investorer i at nå deres langsigtede mål.

Hos Fisher Investments Norden forstår vi investorers forskellige behov og bekymringer, og vi gør vores ypperste for at hjælpe dem med at nå deres økonomiske mål og pensionsmål. Med flere årtiers erfaring og en global tilgang til investering gennemgår Fisher Investments Norden markedsforholdene på NPinvestor.dk for at hjælpe investorer med at finde rundt i finansielle nyheder og markedsaktivitet.

Hos Fisher Investments Norden ved vi, at et af de mest udfordrende aspekter ved investering er bibeholde disciplinen på trods af ustabilitet på markedet. Markedsustabilitet kan udløses af store finansielle nyheder og begivenheder, eller helt uden grund. Disse udsving kan vise sig at være udfordrende for selv de mest kyndige investorer.

Gennem årene har Fisher Investments Norden oplevet mange tilfælde, hvor investorer har haft svært ved at holde fast i deres langsigtede investeringsstrategi i perioder med ustabilitet. Selvom denne frygt er normal, kan det være potentielt skadeligt at reagere på den uden et væsentligt grundlag. Vi mener, at alle investorer kan åbne op for større muligheder, når deres beslutninger er drevet af logik frem for følelser.
 

Hvordan kan investorer reducere deres mulighed for at få langsigtet afkast? Fisher Investments Norden gennemgår almindelige investeringsfejl

På flere forskellige måder, men almindeligvis ved at forveksle begyndelsen på et kortsigtet fald med en langvarig nedgang. I de tilfælde reagerer investorer ofte på markedsnyheder ved at foretage en potentielt dyr porteføljehandel i stedet for at holde sig til deres langsigtede plan. Som Fisher Investments Nordens historiske gennemgang bekræfter, kan det have katastrofale følger at lade følelser påvirke investeringsbeslutninger.
 

Hvad kan investorer gøre for at undgå at begå sådanne fejl? Fisher Investments Norden gennemgår, hvordan man træffer fornuftige beslutninger

En af de bedste måder at klare sig igennem markedsustabilitet på er efter vores mening at få større viden om den og om, hvordan man håndterer den. Fisher Investments Norden gennemgår de seneste finansielle nyheder og giver solide og aktuelle kommentarer, der er designet til at hjælpe investorer med at forstå de negative kognitive skævheder og adfærdsmæssige problemer, der kan opstå som reaktion på daglige økonomiske begivenheder. Vi håber, at dette indhold, sammen med vores unikke indsigt i markedsbevægelser, leveret gennem NP Investor kan hjælpe investorer med at træffe klare beslutninger. 

Ønsker du dig en større forståelse af finansielle nyheder og begivenheder, eller hvordan tilsvarende markedsustabilitet kan påvirke din investeringsplanlægning, så sørg for at vende tilbage regelmæssigt for at læse Fisher Investments Nordens gennemgange og indsigt. Du kan også spørge efter Fisher Investments Nordens tilbud til investorer ved at besøge vores hjemmeside.

Følg Fisher Investments Norden for at få de seneste markedsnyheder og opdateringer. Følg os på:

•    Facebook
•    Twitter
•    LinkedIn

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.
 

Læs mere på: www.fisherinvestments.com/da-dk