Fisher Investments Nordens gennemgang af forbrugerprisindekser

Udgivet den 06-12-2022  |  kl. 18:04  |  

Emnet inflation (generelt stigende priser på tværs af økonomien) har fyldt meget i overskrifterne hos de finansielle publikationer, som Fisher Investment Norden følger med i. Som forventet er vi stødt på økonomer, der analyserer ændringerne i forbrugerprisindekset (CPI, et statsligt mål for forbrugerpriser i hele økonomien) og udleder konklusioner om økonomien, og hvad det kan betyde for dine investeringer og personlige økonomi. Derfor mener vi, at det kan være en fordel for investorer at forstå formålet med de her makroøkonomiske mål, og hvad de kan og ikke kan bruges til.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Forbrugerprisindekser har til formål at følge prisændringer for et givent geografisk område over tid, og bliver udarbejdet af statistikbureauer verden over - lige fra EU's Eurostat til Danmarks Statistik. Da indeksene også er et inflationsmål, kan de danne grundlag for politiske beslutninger. F.eks. har høje energipriser, som er en del af forbrugerprisindekser, fået flere af de europæiske regeringer til at indføre skattelettelser til husholdninger og virksomheder.[i] De pengepolitiske institutioner, hvoraf mange lovmæssigt har til formål at fastholde prisstabilitet, kan bruge forbrugerprisindeks til at vurdere, om økonomien er ved at blive overophedet og trænger til at blive kølet ned, eller om de finansielle betingelser skal lempes for at øge aktiviteten. Nogle institutioner har inflationsmål, der er baseret på forbrugerprisindekset - f.eks. har Den Europæiske Centralbank et årligt inflationsmål på 2 % på mellemlang sigt.[ii]

Fisher Investments Nordens gennemgang af statistikbureauers metoder til udarbejdning af forbrugerprisindekser viser, at de skaber en kurv af varer og tjenesteydelser, der skal fungere som en repræsentativ prismodel for hele økonomien. Det vil derfor afspejle forbrugernes generelle oplevelser - og ikke blot én enkelt forbrugers oplevelse. Det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) er et godt eksempel. HICP omfatter 12 hovedkategorier: fødevarer, alkohol og tobak, beklædning, boliger, husholdningsudstyr, sundhed, transport, kommunikation, fritid og kultur, uddannelse, hoteller og restauranter samt diverse varer og tjenesteydelser.[iii] Hver hovedkategori kan omfatte adskillige særskilte elementer. Eurostat opdaterer HICP-kurven årligt for at justere for forskellige varer og tjenesteydelser, der kan blive mere relevante i forhold til husholdningernes forbrug, som f.eks. streamingtjenester frem for vhs-bånd. Desuden, undlader mange af statistikbureauerne at inkludere visse kategorier i udarbejdelsen af deres forbrugerprisindeks. Det er for at kunne give et bedre overblik over pristendenser ved at udelukke kategorier med store prisudsving som f.eks. energi eller fødevarer.

De økonomiske eksperter, som Fisher Investments Norden følger, fokuserer meget på forbrugerprisindeks. Men vi mener, at det er lige så vigtigt, at investorer forstår prismålenes begrænsninger. For det første viser forbrugerprisindeks, hvordan priserne har udviklet sig i den seneste måned eller det seneste år. De angiver ikke hvilke priser, der kommer til at stige. De afspejler heller ikke den enkeltes personlige leveomkostninger, som kan afhænge af utallige faktorer, som hvor de bor, deres karriere, deres familiemæssige status og andre specifikke forhold. Den enkeltes opfattelse af inflationen, vil derfor adskille sig fra forbrugerprisindekset på baggrund af deres udgiftsmønstre og regionale leveomkostningsforskelle.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Men forbrugerprisindekser er måske heller ikke altid repræsentative for hele økonomien, da ændringer i kurven af varer og tjenesteydelser kan give skævvridninger. Tænk for eksempel på en meget almindelig husholdningsvare i dag: smartphonen. Mange modeller er dyrere i dag, end de var for nogle få år siden. Men deres computerkraft har også udviklet sig meget i forhold til tidligere.[iv] Fisher Investments Norden mener, at der her er tale om en såkaldt "produktiv" prisstigning, som ikke nødvendigvis afspejler problematisk inflation. På samme måde, når store teknologiske forbedringer gør produktionen af visse varer billigere, som det var tilfældet under den industrielle revolution, er det så et tegn på problematisk deflation, hvor priserne falder på grund af svækket efterspørgsel?[v] Det mener vi ikke, det er. Og det er en påmindelse om, at forbrugerprisindeks ikke viser, hvordan levestandarden har udviklet sig gennem tiden. Nuancerne bag forbrugerprisindeks-data er også et argument imod at drage omfattende konklusioner om, hvordan den seneste rapport kan påvirke pengepolitiske beslutninger. Vores iagttagelser viser, at mange eksperter tror, at visse datatærskler - f.eks. en øget inflationen - vil få de pengepolitiske embedsmænds til omgående at hæve eller sænke renten. Men vi mener, at virkeligheden er mere kompleks end som så, da de seneste prisbevægelser kan være et udtryk for mere langsigtede økonomiske tendenser og ikke kun det, der lige er sket.

Fisher Investments Nordens gennemgang af, hvordan eksperter taler om forbrugerprisindekser, og hvad de fokuserer (eller ikke fokuserer) på, kan give et godt billede på investorstemningen. Her er nogle spørgsmål, vi synes, er værd at overveje: Hvad fremhæver analytikerne i en inflationsrapport? Hvilke tendenser fokuserer de på? Er deres analyser og diskussioner nye, eller minder de om andre fra den seneste tid? Ved at besvare de spørgsmål, mener vi, at investorerne kan måle, i hvor høj grad forventningerne stemmer overens med virkeligheden. Og det er afgørende. Som med enhver anden økonomisk statistik mener vi ikke, at investorerne har gavn af at betragte forbrugerprisindeks-målingerne som værende gode eller dårlige for aktiemarkedet. Det, der påvirker aktiemarkedet mest, ifølge Fisher Investments Nordens erfaring, er snarere forholdet mellem målingerne og virkeligheden. Og det mener vi, generelt gælder for økonomiske og børsmæssige data.

Følg med i de seneste markedsnyheder og -opdateringer fra Fisher Investments Norden i Danmark:

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret i Luxembourg, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments Europe, og som er registreret i det luxembourgske selskabsregister, Registre de Commerce et des Sociétés (RCS), under selskabsregistreringsnr. B228486. Fisher Investments Europe reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"), og har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe uddelegerer visse aspekter af den daglige investeringsrådgivning, porteføljeforvaltning og handelsfunktionerne til de tilknyttede virksomheder.

Dette dokument udgør Fisher Investments Europe's generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning. Ej heller afspejler det kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Europe fortsat vil have disse holdninger, og de kan til enhver tid ændre sig baseret på nye oplysninger, nye analyser eller nye overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at antagelserne anført i illustrationerne heri, er nøjagtige.

[i] "Energy Bills Are Soaring in Europe. This is What Countries Are Doing to Help You Pay Them," Giulia Carbonaro and Natalie Huet, Reuters, 26/10/2022. Tilgået via EuroNews.next.

[ii] Kilde: Den Europæiske Centralbank, pr. 15/11/2022.

[iii] Kilde: Eurostat, pr. 15/11/2022.

[iv] "Decade in Review: What the Smartphone Has Wrought," Staff, Reuters, 23/12/2019. Tilgået via Yahoo! Finance.

[v] "Mass Production," William K. Hostein, Britannica, 27/11/2019.

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

 

Fisher Investments Norden

Fisher Investments Norden er navnet på den danske afdeling af Fisher Investments Luxembourg, som er et 100 % ejet datterselskab af Fisher Investments. Fisher Investments Norden er stolte af at kunne tilbyde kundeservice i verdensklasse til danske investorer og hjælpe kunder med at opnå deres langsigtede økonomiske mål. Kunder får proaktiv service og skræddersyede porteføljer, der er designet til kundens specifikke behov. Fisher Investments blev grundlagt i 1979 i USA af den legendariske formueforvalter Ken Fisher.

Pr. 30/06/2022 forvaltede Fisher Investments og dets datterselskaber aktiver for en værdi af mere end 1177 mia. kr. på verdensplan – over 938 mia. kr. for private investorer, 223 mia. kr. for institutionelle investorer og 15 mia. kr. i pensionsordninger for små og mellemstore amerikanske virksomheder.

Fisher Investments Norden - kundefokuseret investeringsrådgivning og porteføljeforvaltning

Fisher Investments Norden tilbyder personlig porteføljeforvaltning med en konkurrencedygtig og transparent betalingsstruktur. Aktiverne er deponeret i uafhængige banker i Danmark. Fisher Investments Nordens dedikerede investeringsrådgivere tilbyder en unik service, der er skræddersyet til kundernes langsigtede investeringsmål. Vores ekspertise indenfor en bred vifte af investeringsstrukturer betyder, at vi kan tilbyde forskellige strategier indenfor formueforvaltning til de enkelte investorer. Fisher Investments Norden har omfattende erfaring inden for globale investeringer og tilbyder kunderne mulighed for at erhverve globale porteføljer.

Hvorfor vælge Fisher Investments Norden til din pensionsplanlægning

Fisher Investments Norden skræddersyr pensionsplanlægning og porteføljeforvaltning til danske investorer. Investorer kommer til at arbejde med en dedikeret investeringskonsulent, som vil lære dem personligt at kende. Investeringskonsulenten vil hjælpe med at designe en skræddersyet pensionsportefølje. Fisher Investments Norden tilbyder også en lang række ressourcer, herunder webinarer, personlige arrangementer, analyserapporter, markedskommentarer og meget mere.

Læs mere på: www.fisherinvestments.com/da-dk