Fokus på det langsigtede perspektiv

Udgivet den 05-11-2018  |  kl. 22:50  |  

Efter vores erfaring er noget af det sværeste for investorerne at holde hovedet koldt, når volatiliteten kommer. Hvordan kan man undgå at blive nervøs, når der er så mange overskrifter om jammer og elendighed - og advarsler om at markedsuro varsler flere problemer? Vi mener, at en form for modgift er at fastholde et langsigtet perspektiv og huske på, at selvom kortsigtede afkast kan variere meget over længere perioder, så har aktieafkast historisk set tendens til at være jævne og give mange investorer den vækst, de har brug for til at finansiere deres pensionsbehov. Hvis du har en tilstrækkelig lang investeringshorisont, mener vi ikke, at volatilitet er afgørende for, om det går godt eller dårligt.

Vi har set, hvordan mange undervurderer deres egen tidshorisont og tror, at den kun varer til pensioneringen. Det mener vi er kortsynet. Vi definerer investeringshorisonten som hele den periode, hvor du har brug for, at dine aktiver arbejder for dig, din familie eller din arv. For mange investorer svarer det til hele livet - eller længere. I hele Europa stiger den forventede levealder. Ifølge Eurostat lever en  65-årig europæer i dag i gennemsnit 20 år mere (kvinder 21,6 og mænd 18,2).[i] I gennemsnit svarer det til en alder i midten eller slutningen af 80'erne! Hvis udviklingen af nye behandlingsmetoder fortsætter, kan den forventede levealder blive endnu højere, når læserne når pensionsalderen. Du kan måske få behov for at fortsætte med investering af din opsparing i 30 år efter din pensionering. Den forventede levetid for nyfødte i Europa er steget med ca. 6,7 år siden 1986.[ii]

Hvorfor er tidshorisonten vigtigere? Fordi over kortere perioder har aktieafkast historisk set svinget en del, men aldrig været negative i 20 eller 30 år i træk. Hvis din tidshorisont er kort, kan volatilitet gøre en stor forskel - derfor mener vi, at mange med kort tidshorisont typisk har størst fordel af at fokusere på andre, mindre volatile investeringer. Men investerer du på langt sigt, vil selv det største fald historisk set have tendens til at forsvinde. Det betyder ikke nødvendigvis, at man altid skal købe og beholde, men vi mener dog, at opfordringerne til at være tålmodig og disciplineret, når negativitet opstår, som fx i begyndelsen af 2018, er fornuftige. Hvis fortsatte udsving formentlig ikke vil forhindre dig i at nå dit langsigtede mål, så er der efter vores mening ikke nogen grund til at blive stresset over hvert eneste udsving, da det kan øge risikoen for at begå fejl.

Bilag 1: Aktieafkast har historisk set haft mindre afvigelser med tiden

Kilde: FactSet, pr. 4/4/2018. Annualliseret rullende afkast på henholdsvis 5, 10, 20 og 30 års sigt. Beregnet på baggrund af MSCI World Index inkl. nettoudbytte og opgjort i danske kroner, december 1969 - marts 2018. Det annualliserede afkast er en beregning af netop det årlige afkast, som ville have ført til det konkrete aktuelt afkast i hver 5-, 10-, 20- og 30-årige periode.

Det er ikke altid let at forholde sig i ro. At kunne modstå trangen til at sælge, når overskrifterne støjer og aktierne svinger, har de fleste instinktivt svært ved. Men vi mener, at det lange perspektiv er det mest fornuftige - følelser og uovervejede beslutninger kan blive din værste fjende. At tage et par skridt tilbage,  se tingene i et større perspektiv og vurdere om den aktuelle udvikling faktisk påvirker din økonomiske situation, i løbet af din investeringshorisont, kan hjælpe dig med rationelt at vurdere, hvad du eventuelt skal gøre.

Vi mener, at en god måde at holde hovedet koldt på er at overveje fremtiden. Spørg dig selv: Hvis aktierne falder 10 % eller sågar 20 % de næste par uger eller måneder og derefter springer tilbage, vil den negativitet så virkelig have en stor effekt på den samlede porteføljeværdi 20 eller 30 år ud i fremtiden? Vi mener, at langsigtede markedslignende afkast kræver, at man holder fast ved sine investeringer i løbet af bull-markedet. Men selvom, vi mener, at det er muligt at identificere bear-markeder tidligt nok til at undgå dem, så mener vi, at det ikke er nødvendigt at gøre det for, at investorerne kan nå deres langsigtede økonomiske mål. Den værste 30-års periode i MSCI Worlds historie er +6,2 % annualliseret, eller et samlet afkast på 505,5 %, fra august 1987 til august 2017, og omfatter fire globale bear-markeder.[iii] Vi mener, at ved at huske dette, når markedet bliver uroligt, vil investorerne forstå, at det ikke er et akut problem, når volatiliteten opstår.

Du kan også overveje den nærmeste fremtid: Kan noget af det, som folk er bange for, få stor betydning for virksomhedernes overskud i de næste to eller tre år? Når det kommer til stykket, mener vi, at markedet generelt ser ca. 3 - 30 måneder frem. Meget lidt af det, som folk bliver stressede over på kort sigt, holder i længden. Overvej følgende: Når de dårlige nyheder kommer, forventer vi faktisk, fordi markedet generelt er fremadskuende, at det allerede har indregnet denne disse nyheder. Medmindre situationen bliver markant værre end den almindelige opfattelse, mener vi, at investorernes lettelse før eller siden vil få aktierne til at kravle længere op ad bull-markedets berømte bekymringsmur. Vi mener, at markederne primært udvikler sig på grundlag af forskellen mellem virkelighed og forventninger. Hvis den generelle stemning er skeptisk, så vil selv moderat økonomisk vækst og indtjeningsvækst typisk kunne overraske positivt og styrke aktierne.

Vores analyse viser, at bull-markedets korrektioner begynder pludseligt og uden varsel men også, at de hurtigt går over. Vi mener, at en reaktion på disse efter det første fald normalt er dyrere - og formentlig vil føre dig længere væk fra dit investeringsmål - end at holde hovedet koldt og være afventende.

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR-nummer 35243003). Fisher Investments Europe er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FCA-nr. 191609) og registreret i England, (selskabsnr. 3850593). Fisher Investments Europe Limited har vedtægtsmæssig adresse på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited outsourcer sin porteføljeforvaltningsfunktion til moderselskabet, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, og er stiftet i USA og reguleres af den amerikanske Securities and Exchange Commission.

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab og der er ingen garanti for, at den investerede kapital tilbagebetales helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og ikke vejledende for fremtidige resultater. Værdien af din investering og dennes afkast varierer i forhold til de globale aktiemarkeder og de internationale valutakurser.

[i] Kilde: Eurostat, pr. 19/4/2018. Den forventede levetid i EU ved 65 år, i alt, for mænd og kvinder, 2016.

[ii] Medianændring i den forventede levetid på fødselstidspunktet for lande i Kontinentaleuropa med data tilbage fra 1986. Kilde: Eurostat, pr. 19/4/2018. Medianændring på mindre end 1 år i forventet levetid for landene Østrig, Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Litauen, Luxembourg, Holland, Norge, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige og Schweiz, 1986 - 2016.

[iii] Kilde: FactSet, pr. 4/4/2018. MSCI World Index-afkast med nettoudbytte i danske kroner, august 1987 - august 2017.

Udgivet af: Fisher Investments Norden

Flere blogs fra Fisher Investments Norden

12/11 Derfor bør arbejdsløshedstal ikke ændre din markedsprognose
Ser du på arbejdsmarkedsdata, når du skal lave prognoser for økonomien eller markederne? Se på noget andet i steder for - efter vores mening fortæller arbejdsmarkedsdata dig mere om fortiden end om... Læs mere
05/11 Fokus på det langsigtede perspektiv
Efter vores erfaring er noget af det sværeste for investorerne at holde hovedet koldt, når volatiliteten kommer. Hvordan kan man undgå at blive nervøs, når der er så mange overskrifter om jammer og... Læs mere
29/10 Et andet perspektiv på politisk risiko
Ansvarsfraskrivelse: Vores politiske kommentar er som udgangspunkt upartisk, og politiske præferencer kan efter vores mening føre til alvorlige investeringsfejl. Vi foretrækker ikke et bestemt parti... Læs mere
25/09 Eurozonens rentekurver signalerer stadig økonomisk fremgang
I de seneste uger har vi oplevet stor mediedækning af en bestemt økonomisk indikator: rentekurven, som er en grafisk illustration af et lands effektive renter på tværs af alle løbetider. Et lands... Læs mere
11/09 Aflivning af myter om handelsunderskud
Toldtariffer, snak om handelskrige og handelsunderskud dominerer overskrifterne for tiden. Nogle politikere sværger på, at de vil rette op på handelsunderskud ved at implementere nye toldtariffer.... Læs mere

Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden

Personal portfolio management and investment advice with the customer in focus

Fisher Investments Norden is the Danish branch of Fisher Investments Europe Limited, which has been voted the year's asset manager for three consecutive years by ADVFN. They take great pride in helping their customers best possible, so their customers can reach their financial goals through proactive service and tailor made offers as needed. 

Fisher Investments Norden tilbyder personlig porteføljeforvaltning med en konkurrencedygtig og gennemsigtig betalingsstruktur med opbevaring af aktiver hos uafhængige banker i Danmark. Fisher Investments Europe’s dedikerede investeringskonsulenter udbyder en unik service, som er formet efter kundens langsigtede investeringsmål. De kan tilbyde en bred vifte af kapitalforvaltningsstrategier til individuelle investorer med deres fagkyndighed inden for en længere række af investeringsstrukturer. Med stor erfaring i globale investeringer, giver Fisher Investments Europe sine kunder en attraktiv mulighed for at erhverve globale porteføljer. 

Moderselskabet Fisher Investments blev grundlagt i 1979, og  per 31.03.2017 forvalter Fisher-gruppen aktiver for over 541 milliarder kroner og har mere end 35.000 kunder på verdensplan.

Read more at  www.fisherinvestments.com/en-dk