Hjemmedyrket udbytte

Udgivet den 08-02-2018  |  kl. 07:30  |  

Efter vores mening kan fokus på det samlede afkast og ikke kun på udbyttet føre til en mere produktiv langsigtet strategi for finansiering af dit pensionsbehov.

Kommentar fra redaktøren: Fisher Investments Norden anbefaler IKKE individuelle værdipapirer; selskaber, der nævnes i nærværende, er blot eksempler på et generelt emne, som vi ønsker at fremhæve.

Investorer, der er gået på pension eller snart går på pension, fokuserer ofte på porteføljens direkte afkast, som kan føre dem i retning af aktier, der giver højt udbytte og/eller renter. Men det er en misforståelse efter vores mening. Udbytte er glimrende, men isoleret set er det ingen garanti for pensionsindkomst. Vi mener, at investering med samlet afkast og ikke kun direkte afkast for øje, er det bedste grundlag for, at du som investor kan opfylde dine økonomiske mål over tid. 

For det første er direkte afkast i form af udbytte ikke "gratis penge." Det udbetales fra aktien. Som aktionær trækkes værdien fra aktiekursen, når man modtager aktieudbytte. Det er tydeligt, når udbytte betales med aktier, fordi kursen så reguleres som ved et aktiesplit. Men derfra trækkes kontantudbyttet også. Det er således et afkast FRA hovedstolen, ikke et afkast PÅ hovedstolen, og derfor er udbytte ikke det samme som rente. Et aktuelt eksempel er forsikringsselskabet NN Group, som med dets høje direkte afkast ofte er i fokus. I juni sidste år var aktionærudbyttet på 0,95 euro. Som det fremgår af diagram 1, faldt kursen ved udbyttebetalingen. Der er ingen anden grund til, at aktiekursen og det samlede afkast skulle afvige.

Diagram 1: NN Groups udbytte for juni 2016

Kilde: FactSet, pr. 8/1/2018. NN Group, kurs vs. samlet afkast i euro, 1/6/2016 - 30/6/2016.

Globale valutaudsving kan føre til større eller mindre investeringsafkast.

Maksimering af porteføljens udbytteindkomst er ingen garanti for likviditet. Aktier med højt udbytte er også volatile og kan falde i kurs. Udbyttet er heller ikke garanteret. Selskaberne kan reducere det, hvis deres indtjening er under pres, hvilket er i strid med den formodede sikkerhed, som mange udbyttesøgende investorer søger. Det sker ofte i et bear-marked, når selskaberne får svært ved at skabe overskud. Så hvis du er afhængig af udbytte til at finansiere din pensionering, kan du opleve at få mindre, selvom du ikke foretager dig noget. 

Aktier er aktier, uanset om de udbetaler udbytte eller ej. Aktier med højt udbytte er ikke i sig selv mindre volatile end andre. Eksempelvis gav finansaktier indtil finanskrisen i 2008 normalt et højt udbytte - det er ikke længere tilfældet efter kraftige reduktioner. Udbytte er blot en måde at give aktionærerne en kontant gevinst. Andre selskaber foretrækker at købe deres egne aktier tilbage. Af og til klarer udbyttebetalende aktier sig bedre end markedet. Andre gange klarer de sig dårligere. Endvidere har de en tendens til at være koncentreret i sektorer såsom stabilt forbrug, forsyningsvirksomheder og telekommunikation. Sammensætningen af porteføljer på grundlag af højt udbytte kan påvirke diversificeringen negativt. Disse sektorer kan blive dobbelt op i forhold til typiske benchmark-vægtninger.

Efter vores mening er det samlede afkast - direkte udbytte plus kursstigning (eller fald) - det, der skal til for at nå dit mål. Vi tror på, at dit samlede afkast og ikke kun den del, som kommer fra udbytter, er det vigtigste for de fleste investorer for at nå deres mål. Se på bilag 2 og sammenligningen af hypotetisk vækst af 100,000,000 kr. for Stoxx Europe 600, kun med kursafkast, og det samme indeks med geninvesteret udbytte. 

Bilag 2: Udbytteeffekten, Stoxx Europe 600 Index, 31/12/2002 - 31/12/2017


Kilde: FactSet, pr. 17/1/2018. Stoxx Europe 600, kurs vs. afkast med nettoudbytte, december 2002 - december 2017.

Vi mener, at langsigtet vækst er nøglen til at opfylde langsigtet likviditetsbehov. For de fleste investorer er det urealistisk at forvente at kunne leve af udbytte og intet andet, og samtidig at lade være med at tænke på aktiekursens udvikling. De fleste investorer har ikke råd til stagnation i eller forringelse af deres aktivers værdi samtidig med en forventning om stabile udbyttebetalinger. Især ikke hvis der bliver skåret i udbyttet. Hvad sker der, hvis aktien med 5 % i udbytte falder 40 % i værdi og udbyttet skæres væk? Kursen betyder noget.

Det, at indregne det samlede afkast og ikke være afhængig af udbytte alene i forhold til din likviditet, kræver, at du sælger aktier og hæver provenuet. Mange ønsker ikke at gøre netop dette, fordi de tror, at det udvander hovedstolen. Men hvis du i stedet opfatter din portefølje som en samlet enhed rettet mod at opfylde dine mål, er det faktisk ikke afgørende, om din likviditet kommer fra hovedstolen eller udbyttet. Din hovedstol skal arbejde for dig! Det er derfor, du har den. Det er det, vi kalder for "hjemmedyrket udbytte", hvilket vil sige, at du udnytter din portefølje til indkomst og holder dig optimalt investeret med henblik på dine økonomiske mål og likviditetsbehov eller -ønsker. Salg er en naturlig del af porteføljeforvaltningen, og at luge ud i positionerne kan bidrage til at holde porteføljen på niveau med dine ønskede branche- og landeallokeringer. Hvis du eksempelvis har haft en position, der er steget kraftigt, og som nu udgør en stor del af porteføljen, så kan du luge ud, tage provenuet og reducere den aktiespecifikke risiko. Det samme gælder lande og sektorer, som er vokset langt over dit oprindelige mål procentvis i forhold til din portefølje.

Snarere end at prøve at balancere vækst og udbytteindkomst, mener vi, at du som investor står dig bedre ved at fokusere på porteføljens samlede afkast, uanset hvordan det skabes, hvilket er det, som det til syvende og sidst handler om for at opfylde dit økonomiske mål.

Læs en dybdegående analyse af aktuelle markedsforhold i Fisher Investments Nordens aktiemarkedsudsigt, som du kan downloade gratis her.

Dette dokument udgør Fisher Investments Norden, Fisher Investments Europe og Fisher Investments' overordnede opfattelse og bør ikke opfattes som personlige investeringsråd, skatteråd eller som en fremstilling af deres eller kundernes resultat. Der gives ikke nogen garanti for, at vi fortsat vil have disse holdninger, og de kan ændre sig når som helst på baggrund af nye oplysninger, nye analyser eller nye overvejelser. Der gives heller ikke nogen garanti for prognosers rigtighed i dette sammendrag. Alle tidligere eller kommende prognoser er ikke nødvendigvis lige så nøjagtige, som prognoserne her. Fisher Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR-nr 35 24 30 03). Fisher Investments Europe Limited er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FCA-nr. 191609) og registreret i England (selskabsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limited har vedtægtsmæssig adresse på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien. Fisher Investments Europe Limiteds moderselskab, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, er stiftet i USA og reguleres af den amerikanske Securities and Exchange Commission og fungerer som underleverandør til en outsourcingaftale.

Investering i aktiemarkedet involverer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at man får hele den investerede kapital tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ikke en indikation af fremtidige resultater. Værdien af dine investeringer og indkomsten af dem svinger i takt med de internationale aktiemarkeder og de internationale valutaudsving.

Udgivet af: Fisher Investments Norden

Flere blogs fra Fisher Investments Norden

08/02 Hjemmedyrket udbytte
Efter vores mening kan fokus på det samlede afkast og ikke kun på udbyttet føre til en mere produktiv langsigtet strategi for finansiering af dit pensionsbehov. Kommentar fra redaktøren: Fisher... Læs mere
09/01 Årlig porteføljegennemgang, og tips din rådgiver burde give dig
2017 er forbi, og vi er trådt ind i et nyt år. For mange investorer er det tid til at gennemgå porteføljen og eventuelt foretage omlægninger. Fra en professionel synsvinkel er det en god idé. Det er... Læs mere
20/11 Europæiske aktier klarer sig godt på trods af terrorisme
London. Manchester. Bruxelles. Paris. Nice. København. Stockholm. Dette er blot nogle af de europæiske byer, som har været ramt af terrorisme i de seneste år. Der er desværre en stigende tendens til... Læs mere
16/06 Økonomisk planlægning
Alle har brug for en økonomisk plan. Men hvor skal du begynde? Vi forklarer hvordan i fire enkle trin. Selvom det kan virke overvældende at skulle planlægge sin økonomiske fremtid (der er så meget,... Læs mere
01/06 Når markedet stiger
Det nuværende bull-marked fyldte 8 år i marts, og det har potentialet til at leve lige så længe som (eller endda overgå!) det længste bull-marked, vi nogensinde har oplevet. Men efter hvert bull-... Læs mere

Fisher Investments Norden

Personlig porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning med kunden i fokus

Fisher Investments Norden er den danske filial af Fisher Investments Europe Limited, som er blevet kåret til årets formueforvalter tre år i træk af ADVFN. De sætter en stor ære i at hjælpe sine kunder bedst muligt, således deres kunder kan nå deres finansielle mål ved hjælp af en proaktiv service og skræddersyede tilbud efter behov. 

Fisher Investments Norden tilbyder personlig porteføljeforvaltning med en konkurrencedygtig og gennemsigtig betalingsstruktur med opbevaring af aktiver hos uafhængige banker i Danmark. Fisher Investments Europe’s dedikerede investeringskonsulenter udbyder en unik service, som er formet efter kundens langsigtede investeringsmål. De kan tilbyde en bred vifte af kapitalforvaltningsstrategier til individuelle investorer med deres fagkyndighed inden for en længere række af investeringsstrukturer. Med stor erfaring i globale investeringer, giver Fisher Investments Europe sine kunder en attraktiv mulighed for at erhverve globale porteføljer. 

Moderselskabet Fisher Investments blev grundlagt i 1979, og  per 31.03.2017 forvalter Fisher-gruppen aktiver for over 541 milliarder kroner og har mere end 35.000 kunder på verdensplan.

Læs mere på www.fisherinvestments.com/da-dk