Hvad kan du forvente, når bear-markedet slutter?

Udgivet den 01-05-2020  |  kl. 18:00  |  

Da aktierne styrtdykkede i april og marts som konsekvens af den globale spredning af COVID-19, viste de finansielle mediers nyhedsdækning, at stemningen faldt markant - både hos investorer og andre. Overskrifterne fokuserede først på statistikkerne for smittespredning og antallet af dødsfald og derefter på de store økonomiske konsekvenser af nedlukning af erhvervslivet på globalt plan. Frygten var allestedsnærværende - og sådan vil det efter vores mening være i et stykke tid endnu. Den gode nyhed: Det er vores erfaring, at aktierne sagtens kan stige, inden frygten er aftaget. Vores analyser viser, at aktier typisk begynder at stige midt i udbredt frygt. Fisher Investments Norden mener, at det er vigtigt at være opmærksom på den frygt, der ofte præger stemningen på et tidligt stadie af et opsving, fordi det kan hjælpe investorer med at opretholde kursen - og undgå at gå glip af de store gevinster, der typisk kommer tidligt under et bull-marked (lange perioder med generelt stigende aktiekurser).[i]

En af de mest almindelige bekymringer, vi har set i kølvandet på et bear-marked (et fundamentalt drevet fald i aktiemarkedet på 20 % eller derover), er, at den økonomiske vækst og aktiemarkederne vil fortsætte med at falde, hvis arbejdsløsheden er stigende. Historien viser imidlertid, at arbejdsløsheden som regel fortsætter med at stige efter, at både økonomiske markeder og aktiemarkederne er begyndt at rette sig. I 2009 sluttede bear-markedet i euroområdet f.eks. i marts måned,[ii] men i henhold til Centre for Economic Policy Research, der daterer recessioner i euroområdet, sluttede recessionen i april.[iii] Arbejdsløsheden i euroområdet begyndte imidlertid ikke at falde førend i juli 2010.[iv] Fra lavpunktet i marts 2009 til og med den 30. juni 2010 steg aktierne i euroområdet med 60,6 % - gevinster, som de investorer, der ventede på at se forbedringer på arbejdsmarkedet, nemt kunne være gået glip af.[v]

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Bear-markedet i USA sluttede også i marts 2009, mens recessionen sluttede i juni.[vi] Arbejdsløsheden i USA begyndte imidlertid ikke at falde førend i november 2009.[vii] I slutningen af oktober var de amerikanske aktier allerede steget 31,8 % i forhold til lavpunktet.[viii]

Vi har bemærket, at når økonomiske data begynder at blive mere positive, opstår der ofte en frygt for, at der kommer et dobbeltdyk - endnu en afmatning, der afbryder opsvinget. Denne frygt indebærer som regel en forventning om, at der kommer endnu et dyk forbundet med f.eks. statsgæld. I forbindelse med den globale finanskrise i 2007-2009 kunne vi læse i de finansielle medier, at denne frygt for et dobbeltdyk blev hængende i årevis i USA. Mange eksperter påstod, at større forbrugergæld og statsgæld ville medføre en ny afmatningsperiode.[ix] Denne frygt viste sig at være ubegrundet.

I 2002 understøttede en række forskellige faktorer frygten for et dobbeltdyk, herunder frygt for svag indledende vækst i beskæftigelsen og faldende forbrugertillid.[x] Skandaler relateret til virksomheders regnskaber, som f.eks. Enron-skandalen, fik mange til at frygte, at man ikke kunne stole på virksomheders regnskabserklæringer.[xi] Men dobbeltdykket kom aldrig. Denne gang kan forventningen om et dobbeltdyk igen handle om gæld især på grund af de store økonomiske hjælpepakker, som mange regeringer indfører på globalt plan, og de finansielle mediers øgede advarsler om virksomhedsgæld. Fisher Investments Norden mener, at det eventuelt også kan handle om frygten for, at der vil komme endnu et udbrud af Corona-virus dette efterår eller næste år. Investorer, der er forberedt på disse bekymringer, vil sandsynligvis være bedre i stand til at opretholde disciplinen, hvis det sker.

En anden udbredt frygt, som typisk opstår på et tidligt stadie af et opsving, er "L-formet udvikling" - et svagt opsving, hvis styrke blegner sammenlignet med styrken af en nedtur, så der dannes et "L" på en graf i stedet for et "V." Efter finanskrisen i 2008-2009 advarede mange af de eksperter, vi følger, om L-formet udvikling og henviste til frygten for en alt for stor gældssætning på globalt plan.[xii]

Der opstod ikke nogen L-formet udvikling dengang - det gør der sjældent. Japan oplevede L-formet udvikling i 1990'erne, efter at landets enorme aktiemarkedsboble bristede.[xiii] USA oplevede det også efter recessionen i 1937-1938, hvor frygten for en verdenskrig bremsede et spirende opsving.[xiv] Vores research har imidlertid vist, at et "V-formet" opsving med en hastighed og en styrke, der næsten svarer til nedturen, er langt mere almindeligt.[xv]

Et V-formet opsving avler en særlig frygt, hvor tvivlere hævder, at aktierne stiger for meget og for hurtigt i forhold til økonomiske data eller virksomheders indtjening og dermed baner vejen for endnu et fald. Det er imidlertid Fisher Investments Nordens erfaring, at aktiekurserne generelt er baseret på vurderinger af en virksomheds fremtidige værdi, mens indtjening og økonomiske data viser, hvad der er sket i den nære fortid. Vi mener derfor, at det er naturligt, at aktiekurserne stiger, inden virksomhedsdata eller økonomiske data forbedres.

De kraftige, hurtige fald, der ofte forekommer i den sidste fase af et bear-marked, er skræmmende, og den frygt, det skaber, kan derfor blive hængende et godt stykke tid ind i den næste vækstperiode og det næste bull-marked. Det er imidlertid vores opfattelse, at investorer, der giver efter for den frygt, kan risikere at gå glip af de store gevinster, der typisk kan høstes på et tidligt stadie af et bull-marked.[xvi] Vi mener, at investorer, der søger aktielignende afkast og som kan håndtere volatilitet i markedet, er meget bedre rustet til at opretholde disciplinen og nå deres langsigtede mål, hvis de forstår de angstfyldte overskrifter, der typisk præger nyhederne omkring og efter lavpunkter i markedet.

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret og registreret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486), som reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") og som har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Dette dokument udgør Fisher Investments Nordens generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning eller en afspejling af kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Norden fortsat vil have disse holdninger, og de kan ændre sig over tid baseret på nye oplysninger, analyser eller fornyede overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller et estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at de antagelser, der er anført i oversigterne indeholdt heri, er præcise. Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales helt eller delvist tilbage. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

[i] Kilde: FactSet, pr. 19/3/2020. Udsagnet er baseret på S&P 500-indeksets kursgevinster i USD for at udvide det historiske datasæt, 1/1/1928 - 19/3/2020. Angivet i USD. Valutaudsving mellem USD og DKK kan resultere i større eller mindre investeringsafkast.

[ii] Kilder: FactSet, pr. 26/3/2020. Udsagnet er baseret på MSCI Europe-indeksets nettoafkast med aktieudbytte. Bear-markedets lavpunkt fandt sted den 9/3/2009.

[iii] Kilde: Centre for Economic Policy Research, Euro Area Business Cycle Dating Committee, pr. 27/3/2020.

[iv] Kilde: Eurostat, pr. 26/3/2020. Arbejdsløshedsprocent i euroområdet. 

[v] Kilde: FactSet, pr. 30/3/2020. MSCI Europe-indekset, afkast i EUR med nettoudbytte, 9/3/2009 - 30/6/2010.

[vi] Kilde: FactSet, pr. 27/3/2020. Udsagnet er baseret på MSCI USA-indekset, afkast i EUR med nettoudbytte. Bear-markedets lavpunkt fandt sted den 9/3/2009. Recessionen er dateret af National Bureau of Economic Research, der officielt vurderer start- og slutdatoer for amerikanske recessioner.

[vii] Kilde: U.S. Bureau of Labor Statistics, pr. 27/3/2020. Amerikansk arbejdsløshedsprocent, 16 år og derover.

[viii] Kilde: FactSet, pr. 30/3/2020. MSCI USA-indekset, afkast i EUR med nettoudbytte, 9/3/2009 - 31/10/2009.

[ix] "Beware the Double Dip," Paul R. La Monica, CNNMoney.com, 18/8/2009.

[x] "Double-Dip Dread--Stocks Socked by Fears of Deeper Recession," Beth Piskora, New York Post, 3/8/2002.

[xi] "Rumbles of Double-Dip Recession," Ron Scherer, The Christian Science Monitor, 25/7/2002.

[xii] "Joblessness Threatens Economic Recovery Around the Globe," Naoki Abe, Brookings.edu, 22/12/2009.

[xiii] Kilde: FactSet, pr. 27/3/2020. Udsagnet er baseret på Japans Nikkei 225-indeks, kursgevinster i JPY, 29/12/1989 - 26/3/2020. Valutaudsving mellem JPY og DKK kan resultere i større eller mindre investeringsafkast.

[xiv] Kilde: FactSet, pr. 30/3/2020. Udsagnet er baseret på S&P 500-indekset, kursgevinster i USD, 1/1/1937-1/1/1941. Valutaudsving mellem USD og DKK kan resultere i større eller mindre investeringsafkast.

[xv] Kilde: FactSet, pr. 27/3/2020. Udsagnet er baseret på MSCI World-indekset inkl. afkast med nettoudbytte i EUR.

[xvi] Se note i.

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden

Personlig porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning med fokus på kunden

Fisher Investments Norden er den danske filial af Fisher Investments Europe Limited, der af ADVFN er blevet kåret som årets formueforvalter tre år i træk. De sætter en ære i at hjælpe deres kunder mest muligt, så deres kunder kan nå deres økonomiske mål, ved hjælp af proaktiv service og skræddersyede tilbud efter behov. 

Fisher Investments Norden tilbyder personlig porteføljeforvaltning med en konkurrencedygtig og transparent betalingsstruktur med deponering af aktiver hos uafhængige banker i Danmark. Fisher Investments Europes engagerede investeringsrådgivere tilbyder en unik service, der er skræddersyet til kundens langsigtede investeringsmål. Deres ekspertise inden for en lang række investeringsstrukturer betyder, at de kan de tilbyde et bredt udvalg af strategier for forvaltning af aktiver til individuelle investorer. Med sin omfattende erfaring inden for globale investeringer giver Fisher Investments Europe sine kunder en favorabel mulighed for at anskaffe sig globale porteføljer. 

Pr. 31. december 2018 forvaltede Fisher Investments og virksomhedens datterselskaber aktiver til en værdi af mere end 93 mia. USD – over 51 mia. USD for private nordamerikanske investorer, mere end 33 mia. USD for institutionelle investorer og over 7 mia. USD for private europæiske investorer.

Læs mere på  www.fisherinvestments.com/en-dk