Myter om det sæsonbestemte marked i perspektiv

Udgivet den 05-07-2022  |  kl. 19:27  |  

Fisher Investments Norden ved, at mange investorer har hørt advarsler om at "sælge i maj og gå din vej", eller "Året vil gå, som januar gik", hvad angår markederne. Men har du tænkt på, om der er hold i ordsprogene? Nogle af vendingerne om sæsonbestemt investering har eksisteret i lang tid, og trods dokumentation, der tydeligt modbeviser dem, lader mange investorer sig stadig fange af markedsmyterne.  

Fisher Investments Norden har set grundigt nærmere på ordsprogene om sæsonbestemt investering og mener ikke, at der er hold i dem. Lader du dig vejlede af en kalender i dine investeringsbeslutninger, kan det forpurre dine langsigtede investeringsmål.  

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

Sælg i maj - en utidssvarende myte, der kan koste dig dyrt

Et af de mest almindelige ordsprog om sæsonbestemt investering er "Sælg i maj", der stammer fra den oprindelige vending, som lyder: "Sælg i maj, og kom først tilbage på St Legér". Det betyder grundlæggende, at investorer bør undgå aktier fra maj til oktober. Myten stammer fra det 19. århundrede, hvor mæglerne havde tendens til at tage forlænget sommerferie. Dermed faldt handlen og likviditeten på fondsbørsen i London indtil St Legér-hestevæddeløbet i september. Men er der hold i det i en moderne tid, hvor handel og likviditet er relativt stabile faktorer året rundt?

Afkast i sommermånederne er det meste af tiden positive. Ifølge MSCI World Index var aktierne positive fra 30. april til 31. oktober i 68,6 % af årene siden 1970 med en gennemsnitlig gevinst på 2,1 %.[i] Især har juni et af de højeste, gennemsnitlige månedlige afkast generelt med 1,1 % (figur 1).[ii]

Figur 1: MSCI World Monthly - månedlige afkast (1970-2021)

Måned          │              Gnsntl. Afkast

Jan.              │                   0,78 %

Feb.              │                   1,11 %

Mar.              │                   2,16 %

Apr.               │                   0,26 %

Maj               │                    0,13 %

Jun.              │                    1,10 %

Jul.               │                    0,14 %

Aug.             │                   -0,47 %

Sep.             │                    0,94 %

Okt.              │                   1,32 %

Nov.              │                   2,17 %

Dec.             │                   0,94 %

 

Ikke meget tyder på, at det nogensinde har virket at sælge i maj, men moderne data antyder, at ordsproget om at "sælge i maj" er en markedstimingstrategi - hvilket i sagens natur er risikabelt - som der ikke er meget hold i. Går man glip af positive afkast, kan det hurtigt løbe op og føre til den type skuffende langsigtede afkast, der bringer dine økonomiske mål i fare.

Året går, som januar gjorde - kan en måned virkelig afgøre året, der følger?

Et andet kendt ordsprog om sæsonbestemt investering er, at "året går, som januar gjorde". Ifølge den populære myte forholder det sig sådan, at hvis de første dage i januar er negative, vil resten af måneden være ligeså - og det vil resten af året også! Myten antyder, at en lille andel af markedsafkastet kan indikere afkast for resten af året. Det er Fisher Investments Norden og dataene ikke enige i.

Skønt myten er særligt populær blandt investorer, der søger at støtte pessimistiske markeder, viser dataene noget ganske andet. Siden januar 1969 (en periode på 52 år) er januar steget 39 gange (i 75 % af årene), mens markedet var positivt 32 gange for hele kalenderåret.[iii] I cirka halvdelen af perioden (52 %) var både januar og det årlige afkast positivt, hvorimod den anden halvdel af årene gav en række forskellige resultater.[iv] I de 13 tilfælde, hvor januar oplevede negative afkast, havde markedet flere negative end positive afkast for året generelt, men det gjaldt kun en mindre margin (8 negative kontra 5 positive) og er dermed ikke overbevisende nok til at sige, at der er en årsagssammenhæng.[v]

Fisher Investments Norden mener, at det er bedre, hvis langsigtede investorer betragter januar som værende, hvad det er - bare en måned i et år på 12 måneder og ikke andet. Markederne tænker ikke i kalenderår, men mennesker gør.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

"Santa Claus Rally" - et julesammentræf

Den sidste myte om sæsonbestemt investering, som investorerne ofte taler om er det, der i juleterminologi kaldes "Santa Claus Rally". Som myten antyder, oplever markedet typisk et opsving i de sidste uger af december og frem til de første par dage af det nye år. Juleudtrykket stammer fra 1972 og fokuserer specifikt på afkast fra de sidste fem handelsdage i december og de første to dage af januar.

Som mange gamle investeringsmyter er der et par - tvivlsomme - årsager til opsvinget. Der kan være tale om juleoptimisme, øget forbrug omkring jul og mindre handelsvolumen, hvilket gør det lettere at flytte markedet højere, men intet af det er generelt dokumenteret.  Markeder kan se en stigning i slutningen af året, men det er vigtigt at erindre, at aktier historisk set stiger mere, end de falder![vi]

Mens december tegner sig for solide gennemsnitlige afkast på 0,94 %, har februar, marts, juni, oktober og november tendens til at give højere gennemsnitlige afkast ifølge MSCI World-data.[vii] Men der er ingen mytebetonede ordsprog knyttet til de pågældende måneder.

I stedet for at springe ind og ud af markeder og danse efter gamle ordsprogs pibe om sæsonbestemt investering, mener Fisher Investments Norden, at langsigtede investorer bør fokusere på deres økonomiske mål, som kræver tid i markedet frem for timing af markedsudsving. Ved at forblive investeret kan du realisere de samlede fordele ved langsigtet vækst. Hvis du afviger fra din langsigtede investeringsplan, risikerer du at opleve tilbageslag i forhold til at opnå dine mål. Så næste gang du ser en overskrift om et ordsprog om sæsonbestemt investering, så tag et skridt tilbage, og overvej det logisk.     

Følg med i de seneste markedsnyheder og -opdateringer fra Fisher Investments Norden i Danmark:

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret og registreret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486), som reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") og som har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Dette dokument udgør Fisher Investments Nordens generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning eller en afspejling af kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Norden fortsat vil have disse holdninger, og de kan ændre sig over tid baseret på nye oplysninger, analyser eller fornyede overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller et estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at de antagelser, der er anført i oversigterne indeholdt heri, er præcise. Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales helt eller delvist tilbage. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

 

[i] Kilde: FactSet, pr. 29/4/2022. MSCI World Total Return, 31/12/1969-31/12/2021. Gennemsnitligt afkast fra 30. april til 31. oktober hvert år. Alle afkast er beregnet i USD.

[ii] Kilde: FactSet, pr. 29/4/2022. MSCI World Total Return, 31/12/1969-31/12/2021. Alle afkast er beregnet i USD.

[iii] Kilde: FactSet, pr. 26/4/2022. MSCI World Total Return, 31/12/1969-31/12/2021.

[iv] Ibid.

[v] Ibid.

[vi] Kilde: FactSet, pr. 29/4/2022. MSCI World Total Return, 31/12/1969-31/12/2021. Alle afkast er beregnet i USD.

[vii] Ibid.

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden gennemgår de seneste investerings-nyheder, som du bør kende til

Fisher Investments Norden hjælper NPinvestor.dk's læsere med at undgå kognitive og adfærdsmæssige skævheder, der ofte forhindrer investorer i at nå deres langsigtede mål.

Hos Fisher Investments Norden forstår vi investorers forskellige behov og bekymringer, og vi gør vores ypperste for at hjælpe dem med at nå deres økonomiske mål og pensionsmål. Med flere årtiers erfaring og en global tilgang til investering gennemgår Fisher Investments Norden markedsforholdene på NPinvestor.dk for at hjælpe investorer med at finde rundt i finansielle nyheder og markedsaktivitet.

Hos Fisher Investments Norden ved vi, at et af de mest udfordrende aspekter ved investering er bibeholde disciplinen på trods af ustabilitet på markedet. Markedsustabilitet kan udløses af store finansielle nyheder og begivenheder, eller helt uden grund. Disse udsving kan vise sig at være udfordrende for selv de mest kyndige investorer.

Gennem årene har Fisher Investments Norden oplevet mange tilfælde, hvor investorer har haft svært ved at holde fast i deres langsigtede investeringsstrategi i perioder med ustabilitet. Selvom denne frygt er normal, kan det være potentielt skadeligt at reagere på den uden et væsentligt grundlag. Vi mener, at alle investorer kan åbne op for større muligheder, når deres beslutninger er drevet af logik frem for følelser.
 

Hvordan kan investorer reducere deres mulighed for at få langsigtet afkast? Fisher Investments Norden gennemgår almindelige investeringsfejl

På flere forskellige måder, men almindeligvis ved at forveksle begyndelsen på et kortsigtet fald med en langvarig nedgang. I de tilfælde reagerer investorer ofte på markedsnyheder ved at foretage en potentielt dyr porteføljehandel i stedet for at holde sig til deres langsigtede plan. Som Fisher Investments Nordens historiske gennemgang bekræfter, kan det have katastrofale følger at lade følelser påvirke investeringsbeslutninger.
 

Hvad kan investorer gøre for at undgå at begå sådanne fejl? Fisher Investments Norden gennemgår, hvordan man træffer fornuftige beslutninger

En af de bedste måder at klare sig igennem markedsustabilitet på er efter vores mening at få større viden om den og om, hvordan man håndterer den. Fisher Investments Norden gennemgår de seneste finansielle nyheder og giver solide og aktuelle kommentarer, der er designet til at hjælpe investorer med at forstå de negative kognitive skævheder og adfærdsmæssige problemer, der kan opstå som reaktion på daglige økonomiske begivenheder. Vi håber, at dette indhold, sammen med vores unikke indsigt i markedsbevægelser, leveret gennem NP Investor kan hjælpe investorer med at træffe klare beslutninger. 

Ønsker du dig en større forståelse af finansielle nyheder og begivenheder, eller hvordan tilsvarende markedsustabilitet kan påvirke din investeringsplanlægning, så sørg for at vende tilbage regelmæssigt for at læse Fisher Investments Nordens gennemgange og indsigt. Du kan også spørge efter Fisher Investments Nordens tilbud til investorer ved at besøge vores hjemmeside.

Følg Fisher Investments Norden for at få de seneste markedsnyheder og opdateringer. Følg os på:

•    Facebook
•    Twitter
•    LinkedIn

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.
 

Læs mere på: www.fisherinvestments.com/da-dk