Politik kan være drivkraft for markedet -- men ikke som de fleste forventer

Udgivet den 21-11-2018  |  kl. 19:48  |  

Ansvarsfraskrivelse: Vores politiske kommentar er upartisk og vi mener, at politisk bias er en farlig investeringsfejl. Vi har ingen præference for partier, politikere eller ideologier og vurderer den politiske udvikling alene ud fra den potentielle markedspåvirkning.

Tal om politik, og måske vil det virke provokerende. Tal om både politik og penge, og du kan være sikker på at få opmærksomhed. Efter vores mening bidrager de finansielle medier ofte til det politiske fokus og fremhæver personligheder, snak og begivenheder som om, at dette er altafgørende for markedet. De beskriver politikernes jonglering med store beløb, fokuserer på gæld, underskud, overskud, forbrug, låntagning og store ideer, hvilket er med til at forstærke investorernes frygt. Efter vores mening påvirker politik markederne, men ikke på den  parti- og personfokuserede måde, som vi ofte ser kritikere og investorer være optaget af. Vi mener snarere, at det handler om deres evne til reelt at skabe forandring - eller deres manglende evne til at gøre det.

I forbindelse med vores dækning af medierne og erfaring med investorer har vi bemærket, at de fleste opfatter politik og dets markedseffekt med partipolitiske briller. Investorerne bliver for optagede af personligheder, de bliver imponeret af oratoriske færdigheder eller en unik tilgang, som måske får en bestemt politiker til at virke som det bedste valg. Mange tror, at visse politiske partier, ideologier og politikker i sig selv er gode eller dårlige for markederne. De vælger at tro på, at det ene parti er "erhvervsvenligt", men at det andet ikke er det. Men i den forbindelse glemmer man, at politikere også er optaget af markedsføring. De spiller på følelser og falbyder bestemte holdninger eller agendaer for at fremme deres egen politiske karriere. Deres udgangspunkt er ikke nødvendigvis det, som de vil gøre - det er mere, hvad de mener vil give dem flest stemmer ved et valg. Mange, og selv nogle af de kendte, er vendt rundt på en tallerken i tidens løb. Fra græske politikere og modstandere af sparepolitik, som alligevel har godkendt nedskæringer og privatiseringer, til amerikanske præsidenter, der ændrede holdning til skatteløfter, er der historisk masser af eksempler på, at ord og handling ikke altid hænger sammen.

Efter vores mening går markedet ikke op i personer og har ikke påviselige præferencer for politiske partier eller ideologier. Der findes ikke nogen politisk leder eller regering, som i sig selv er markedsvenlig. Regeringer i begge ender af det politiske spektrum er lige dygtige til at gennemføre politik, som markedet godt kan lide eller ikke kan lide. Traditionelt opfatter investorer almindeligvis partier fra den politiske højrefløj (centrum-højre) for at være erhvervsvenlige og de venstreorienterede (centrum-venstre) for ikke at være det (selvom denne kategorisering bliver sværere og sværere at definere, fordi den globale populisme heller ikke passer ind). Lad os eksempelvis se på USA og dets historisk lange periode med aktieafkast. Efter vores erfaring mener de fleste investorer, at det republikanske parti er bedre for aktiemarkedet end det demokratiske parti. Men siden 1926 har US S&P 500 i gennemsnit givet 14,8 % i afkast i de år, hvor en demokrat var præsident, modsat 8,8 %, mens en republikaner var præsident.[i] Vi siger ikke, at demokraterne reelt er bedre for aktiemarkederne. Vi mener blot, at den normale opfattelse af, at et formodet erhvervsvenligt parti er mere fordelagtigt, ikke er helt korrekt. I hele Europa og det meste af verden har begge sider været ved magten under både stærke bull-markeder og skrækkelige bear-markeder. Man kan ikke vide, om det ene parti er bedre end det andet for markederne. Desuden er der er ikke noget kontrafaktisk scenarie - hvad man ville kalde et "kontrolsæt" på videnskabeligt sprog. Så man kan ikke med sikkerhed vide, hvad der ville være sket på markedet, hvis det modsatte parti eller en anden politiker havde haft magten. I den vestlige verden er det den private sektor, som er drivkraft for den økonomiske aktivitet, og erhvervslivet kan være meget tilpasningsdygtigt og fleksibelt. Det kan af og til være svært at vide, om regeringens handlinger er godt eller dårligt nyt for økonomien, selv når de er udformet til at hjælpe. Endvidere er der ikke noget enkelt parti, som alene kan styre en større regering. Selvom man kunne analysere sig frem til den reelle politiske effekt, så ville det måske alligevel ikke være helt tydeligt, hvem man skal takke eller kritisere for det, som markedet gør.

Selvom partier og personer ikke er nøglen til at forstå markederne, så betyder det omvendt ikke, at politik ikke har nogen effekt. I den udviklede verden er den lovgivningsmæssige risiko det afgørende. Hvor stor sandsynlig er der for, at regeringen, uanset parti, gennemfører noget, der potentielt ændrer ejendomsrettigheder, som kan reducere risikovillighed og skade markederne? Da radikal lovgivning kan øge markedets risikoaversion, mener vi, at den fastlåste situation, hvor politikere generelt er uenige og ikke kan gennemføre ny lovgivning, sædvanligvis er god. Det reducerer sandsynligheden for, at de gennemfører ekstrem lovgivning.

Af og til kan en fastlåst situation indebære, at oppositionspartier løbende blokerer for regeringens politiske agenda. Når regeringen kun har lidt at forhandle med eller er en minoritetsregering, kan det være en kamp for den at gennemføre større love. Men den fastlåste situation kan også opstå i form af intern strid i partiet eller skænderi mellem koalitionspartnere. I mange partier er der kværulerende menige medlemmer, som måske ikke følger partilinjen. Koalitioner er ofte et fornuftsægteskab med en begrænset ideologisk fællesnævner. Det medfører, at der ikke sker ret meget lovgivningsmæssigt. Nogle mener, at den politisk fastlåste situation kan forhindre nødvendige reformer - det er sandt i visse lande. Men efter vores mening er reformer, som ikke indebærer vindere og tabere, en sjældenhed. I mere konkurrencebetonede økonomier, såsom de fleste i den udviklede verden, er der normalt kun et begrænset behov for reformer. En lille lovgivningsmæssig risiko reducerer usikkerheden, hvilket er positivt for aktierne. De behøver ikke tage sig af en stor sandsynlighed for radikal forandring, hvilket vi mener giver investorerne en ting mindre at spekulere på. Typisk vil udvandet lovgivning, som sniges igennem, adskille sig fra de oprindelige forslag.

I en politisk vurdering tror vi på, at man skal se bort fra tidligere bias og se på regeringens sandsynlige påvirkning af ejendomsrettigheder, investering og et sundt fungerende kapitalmarked. Markedet udvikler sig mest som følge af forskellen mellem virkelighed og forventninger. Hvis reformer medfører undervurderede risici, kan aktierne opleve modvind. Men hvis effekten af ny politik er mindre end frygtet, kan afklaringen vise sig at være positiv for aktiemarkederne. Hvis effekten viser sig at være mere fordelagtig end mediedækningen antyder, at folk mener, så kan det også give medvind. Til syvende og sidste mener vi, at det ikke er et politisk parti eller en bestemt politiker, det handler om. Det er efter vores opfattelse deres handlinger, det drejer sig om - og hvordan disse handlinger passer til forventningerne. 

 

Fisher Investments Norden, filial af Fisher Investments Europe Limited, England (CVR-nummer 35243003). Fisher Investments Europe er autoriseret og reguleret af UK Financial Conduct Authority (FCA-nr. 191609) og registreret i England, (selskabsnr. 3850593). Fisher Investments Europe Limited har vedtægtsmæssig adresse på: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited outsourcer sin porteføljeforvaltningsfunktion til moderselskabet, Fisher Asset Management, LLC, som driver virksomhed under navnet Fisher Investments, og er stiftet i USA og reguleres af den amerikanske Securities and Exchange Commission.

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab og der er ingen garanti for, at den investerede kapital tilbagebetales helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og ikke vejledende for fremtidige resultater. Værdien af din investering og dennes afkast varierer i forhold til de globale aktiemarkeder og de internationale valutakurser.

 

[i] Kilde: Global Financial Data, Inc., pr. 1/17/2018. Gennemsnitligt årligt S&P 500-afkast under demokratiske og republikanske præsidenter i USD, 1926 - 2017. Valutaudsving mellem dollar og euro kan føre til større eller mindre investeringsafkast.

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden

Personlig porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning med fokus på kunden

Fisher Investments Norden er den danske filial af Fisher Investments Europe Limited, der af ADVFN er blevet kåret som årets formueforvalter tre år i træk. De sætter en ære i at hjælpe deres kunder mest muligt, så deres kunder kan nå deres økonomiske mål, ved hjælp af proaktiv service og skræddersyede tilbud efter behov. 

Fisher Investments Norden tilbyder personlig porteføljeforvaltning med en konkurrencedygtig og transparent betalingsstruktur med deponering af aktiver hos uafhængige banker i Danmark. Fisher Investments Europes engagerede investeringsrådgivere tilbyder en unik service, der er skræddersyet til kundens langsigtede investeringsmål. Deres ekspertise inden for en lang række investeringsstrukturer betyder, at de kan de tilbyde et bredt udvalg af strategier for forvaltning af aktiver til individuelle investorer. Med sin omfattende erfaring inden for globale investeringer giver Fisher Investments Europe sine kunder en favorabel mulighed for at anskaffe sig globale porteføljer. 

Pr. 31. december 2018 forvaltede Fisher Investments og virksomhedens datterselskaber aktiver til en værdi af mere end 93 mia. USD – over 51 mia. USD for private nordamerikanske investorer, mere end 33 mia. USD for institutionelle investorer og over 7 mia. USD for private europæiske investorer.

Læs mere på  www.fisherinvestments.com/en-dk