Sådan håndterer du volatilitet i markedet

Udgivet den 11-09-2020  |  kl. 19:06  |  

De udsving i markedet, som prægede første halvdel af 2020 som følge af pandemien, var skræmmende for mange investorer. Faldet på aktiemarkedet og den kraftige volatilitet har utvivlsomt været en prøvelse for selv de mest erfarne investorer. Året er endnu ikke afsluttet - og ingen kan forudsige, hvad resten af 2020 vil bringe. Hvis man imidlertid kigger nærmere på markedsvolatiliteten - dvs., mulige overraskende fordele og hvordan dette kan håndteres - så kan det muligvis hjælpe dig med at navigere gennem fremtidig turbulens i markedet, opretholde disciplinen i perioder med volatilitet samt fastholde kursen frem mod dine langsigtede økonomiske mål.

Hvad er markedsvolatilitet?

Generelt er volatilitet et udtryk for, hvor meget et aktivs kurs varierer i forhold til gennemsnitskursen. Dette kan gælde for et samlet aktiemarkedsindeks eller for en enkelt aktie. Lad os se på det følgende eksempel i forbindelse med individuelle aktier:

  • Aktie A's kurs steg fra USD 100 til USD 150 i løbet af et år, og i løbet af det år bevægede den sig aldrig hverken op eller ned med mere end USD 1 i løbet af en enkelt dag.
  • Aktie B's kurs steg også fra USD 100 til USD 150 i løbet af et år, men den oplevede mange udsving på USD 5 eller mere pr. dag.

Vores konklusion er, at aktie B var mere volatil end aktie A. Begge aktier gav samme afkast inden for samme investeringsperiode, men det har måske været vanskeligere at eje aktie B på grund af de volatile udsving.

Mens nogle investeringer kan have høj volatilitet, men samtidig højt afkast, kan andre have høj volatilitet, men resultere i afkast under middel. Selvom det kan være nyttigt at forstå kendetegnene for volatilitet for de forskellige investeringstyper, når man opretter en sammenhængende forvaltningsstrategi for porteføljen, mener vi, at det er vigtigt ikke at vurdere en investering ud fra volatilitet alene.

Hvis du vil læse mere om, hvordan aktuelle forhold har indvirkning på aktiemarkedet og din portefølje, så download Fisher Investments Nordens seneste aktiemarkedsudsigt og få løbende indsigter.

For volatilitet i sig selv er ikke nødvendigvis oplysende: Det fortæller ikke noget om, hvor vi befinder os i markedscyklussen, og det kan ikke forudsige fremtidige aktiekursbevægelser. Den seneste volatilitet i markedet betyder desuden heller ikke, at den vil fortsætte ud i fremtiden. Dette er en almindelig kognitiv fejl, der kaldes "nyhedsbias", som får os til at antage, at de seneste forhold i markedet vil fortsætte ind i fremtiden. I starten af et bull-marked - en længere periode med generelt stigende aktiekurser - kan der f.eks. opstå betydelig volatilitet i takt med, at investorer fortsat lider under følgerne af bear-markedet. Den volatilitet bør imidlertid ikke afholde dig fra at foretage investeringer med henblik på at nå dine langsigtede mål. Set i historisk perspektiv har vi nemlig oplevet, at - til trods for kraftig volatilitet - har det indledende stadie af et bull-marked givet store afkast - det samme, vi oplever i det aktuelle opsving i markedet.

Volatilitet kan være positivt

Volatilitet er en afvigelse i forhold til gennemsnittet, men en sådan afvigelse kan være både positiv og negativ. Tag f.eks. en aktie med en kurs, der typisk ikke bevæger sig mere end 1 % i hverken op- eller nedadgående retning. Pludselig oplever denne aktie flere dage med stigninger på 2 %. Det må da være gode nyheder for investorerne, ikke? Selvom investorerne er tilfredse med sådanne stigninger, er de ikke desto mindre et eksempel på øget volatilitet. Nogle investorer vil måske altid betragte volatilitet som noget negativt, men husk, at mange af de store stigende markedsudsving, mange investorer glæder sig over, i praksis er volatilitet.

Investorernes virkelighed er den, at markedsvolatilitet er den pris, de skal betale for at opnå det større langsigtede afkast, som aktier giver. Hvis man f.eks. investerer i et aktiv med lav volatilitet som kontanter, kan man mindske nervøsiteten ved kortsigtet volatilitet. Men hvilket afkast kan du forvente i forhold til at investere i obligationer eller aktier i en længere periode? Selvom investeringsmuligheder med lav volatilitet kan synes følelsesmæssigt tiltalende, har du måske brug for større langsigtet vækst for at kunne nå dine mål. Det kan derfor være en fordel at ændre din tankegang for derved at minimere de følelsesmæssige reaktioner på volatilitet i markedet, så du opnår de langsigtede positive fordele ved volatilitet.

Endelig er volatilitet ganske normalt - selv under stærke bull-markeder. Korrektioner - korte, kraftige fald på ca. 10 % - 20 % - forekommer med jævne mellemrum og er umulige at forudsige, og er ofte drevet af investorers frygt baseret på misforståelser snarere end økonomiske nøgletal. Hvis du ønsker at opnå de større positive afkast fra et bull-marked, vil du formentlig være nødsaget til at lære at håndtere volatilitet.

Sådan klarer du dig igennem volatilitet i markedet

Selvom det kan være vanskeligt at håndtere volatiliteten i markedet i 2020, er det vigtigt, at investorer fastholder fokus på deres langsigtede økonomiske behov, før de træffer beslutninger om deres porteføljer. Der er god sandsynlighed for, at dine langsigtede mål - uanset om de omfatter investering i en behagelig pensionisttilværelse, rejser, genoptagelse af en gammel hobby eller starten på en ny - formentlig ikke har ændret sig ret meget siden starten af året. Hvis du før volatiliteten i markedet i 2020 havde brug for langsigtet vækst af dine investeringer for at kunne nå dine mål, er det sandsynligvis stadig tilfældet fremadrettet. At foretage impulsive ændringer af sin investeringsstrategi på baggrund af en kort periode med kraftig volatilitet kan afspore den langsigtede investeringsplan.

Ud over at fastholde sit langsigtede fokus er det vigtigt at adskille følelser fra investeringsbeslutninger. Risikoen for at tabe penge er skræmmende og kan være foruroligende. Det er ikke altid umiddelbart indlysende at foretage investeringer, og følelser kan ofte føre dig på afveje. Ved at kende dine forudfattede meninger eller følelsesmæssige reaktioner som investor kan måske du bedre undgå de mest almindelige adfærdsmæssige fejl. Selvom 2020 på mange måder har været et ekstraordinært år, mener vi, at historien vil behandle dette års bear-marked på samme måde som andre større afmatninger midt i den generelt stigende tendens i markedet.

Det er ikke en smal sag for investorer at kontrollere deres følelser og forblive objektive. Selv de mere erfarne investorer kan ikke altid kontrollere kortsigtet tænkning, frygt og forudfattede meninger. Det kunne derfor være en hjælp at samarbejde med en økonomisk rådgiver, du kan have tillid til. En rådgiver kan ikke alene hjælpe dig med at finde de rette investeringer, der kan hjælpe dig med at nå dine langsigtede mål - vedkommende vil eventuelt også kunne støtte og vejlede dig i perioder med volatilitet, hvor vejen frem mod dine mål måske er præget af forhindringer.

Konklusionen

Dette år har været vanskeligt. COVID-19-pandemien har været en global tragedie, der har tæret hårdt på manges økonomiske, fysiske og følelsesmæssige sundhed over hele verden. Når det drejer sig om din langsigtede økonomiske sundhedstilstand, kan det imidlertid være farligt at træffe porteføljebeslutninger baseret udelukkende på volatiliteten i markedet i 2020. Når du oplever volatilitet i markedet nu og i fremtiden, så husk på, at markedsudsving er ganske normale, og betragt dem som den pris, du skal betale som investor for at kunne nå dine vigtige langsigtede økonomiske mål.

Fisher Investments Norden er det navn, som Fisher Investments Luxembourg, Sàrl driver virksomhed under i Danmark ("Fisher Investments Norden"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl er et anpartsselskab, som er etableret og registreret i Luxembourg (selskabsregistreringsnr. B228486), som reguleres af det luxembourgske finanstilsyn, Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") og som har hjemstedsadresse på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg.

Dette dokument udgør Fisher Investments Nordens generelle holdninger og skal ikke betragtes som værende personlig investerings- eller skatterådgivning eller en afspejling af kundens resultater. Der gives ingen garanti for, at Fisher Investments Norden fortsat vil have disse holdninger, og de kan ændre sig over tid baseret på nye oplysninger, analyser eller fornyede overvejelser. Der er intet i dette dokument, som udgør en anbefaling eller et estimat om markedsforholdene. Dette dokument er alene vejledende. De aktuelle og fremtidige markeder kan afvige markant fra det heri angivne. Der er endvidere ingen garanti for, at de antagelser, der er anført i oversigterne indeholdt heri, er præcise. Investering i de finansielle markeder indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales helt eller delvist tilbage. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater. Værdien af investeringerne og deres afkast vil svinge i takt med udviklingen på de globale finansielle markeder og i de internationale valutakurser.

Udgivet af: Fisher Investments Norden


Fisher Investments Nordens billede

Fisher Investments Norden gennemgår de seneste investerings-nyheder, som du bør kende til

Fisher Investments Norden hjælper NPinvestor.dk's læsere med at undgå kognitive og adfærdsmæssige skævheder, der ofte forhindrer investorer i at nå deres langsigtede mål.

Hos Fisher Investments Norden forstår vi investorers forskellige behov og bekymringer, og vi gør vores ypperste for at hjælpe dem med at nå deres økonomiske mål og pensionsmål. Med flere årtiers erfaring og en global tilgang til investering gennemgår Fisher Investments Norden markedsforholdene på NPinvestor.dk for at hjælpe investorer med at finde rundt i finansielle nyheder og markedsaktivitet.

Hos Fisher Investments Norden ved vi, at et af de mest udfordrende aspekter ved investering er bibeholde disciplinen på trods af ustabilitet på markedet. Markedsustabilitet kan udløses af store finansielle nyheder og begivenheder, eller helt uden grund. Disse udsving kan vise sig at være udfordrende for selv de mest kyndige investorer.

Gennem årene har Fisher Investments Norden oplevet mange tilfælde, hvor investorer har haft svært ved at holde fast i deres langsigtede investeringsstrategi i perioder med ustabilitet. Selvom denne frygt er normal, kan det være potentielt skadeligt at reagere på den uden et væsentligt grundlag. Vi mener, at alle investorer kan åbne op for større muligheder, når deres beslutninger er drevet af logik frem for følelser.
 

Hvordan kan investorer reducere deres mulighed for at få langsigtet afkast? Fisher Investments Norden gennemgår almindelige investeringsfejl

På flere forskellige måder, men almindeligvis ved at forveksle begyndelsen på et kortsigtet fald med en langvarig nedgang. I de tilfælde reagerer investorer ofte på markedsnyheder ved at foretage en potentielt dyr porteføljehandel i stedet for at holde sig til deres langsigtede plan. Som Fisher Investments Nordens historiske gennemgang bekræfter, kan det have katastrofale følger at lade følelser påvirke investeringsbeslutninger.
 

Hvad kan investorer gøre for at undgå at begå sådanne fejl? Fisher Investments Norden gennemgår, hvordan man træffer fornuftige beslutninger

En af de bedste måder at klare sig igennem markedsustabilitet på er efter vores mening at få større viden om den og om, hvordan man håndterer den. Fisher Investments Norden gennemgår de seneste finansielle nyheder og giver solide og aktuelle kommentarer, der er designet til at hjælpe investorer med at forstå de negative kognitive skævheder og adfærdsmæssige problemer, der kan opstå som reaktion på daglige økonomiske begivenheder. Vi håber, at dette indhold, sammen med vores unikke indsigt i markedsbevægelser, leveret gennem NP Investor kan hjælpe investorer med at træffe klare beslutninger. 

Ønsker du dig en større forståelse af finansielle nyheder og begivenheder, eller hvordan tilsvarende markedsustabilitet kan påvirke din investeringsplanlægning, så sørg for at vende tilbage regelmæssigt for at læse Fisher Investments Nordens gennemgange og indsigt. Du kan også spørge efter Fisher Investments Nordens tilbud til investorer ved at besøge vores hjemmeside.

Følg Fisher Investments Norden for at få de seneste markedsnyheder og opdateringer. Følg os på:

•    Facebook
•    Twitter
•    LinkedIn

Investering i aktiemarkedet indebærer risiko for tab, og der er ingen garanti for, at den investerede kapital betales tilbage hverken helt eller delvist. Tidligere resultater er ingen garanti for og giver ingen pålidelig indikation om fremtidige resultater.
 

Læs mere på: www.fisherinvestments.com/da-dk