Har du tabt på dine aktier i år? Aktieindeksene viser den positive AktieKraft!

Udgivet den 20-12-2018  |  kl. 08:04  |  

Har du tabt på dine aktier i år?

Er du klar over, at den danske aktiekonjunktur toppede allerede i november, 2017? Bekræftelse af konjunkturtoppen i november 2017 fik du, når du så på kursgrafen for det tyske DAX aktie-indeks. Det toppede nemlig også i november, 2017. Et flot eksempel på, hvorledes aktieindeksene viser dig aktiekonjunkturen.

  • Du skal altid være opmærksom på aktiekonjunkturen!
  • Aktieindeks topper og bunder tre kvartaler før økonomien!

De ovenstående udsagn fortæller, at du som aktiv konjunkturbevidst aktieinvestor kan benytte aktieindeksene, som dine konjunkturindikatorer. Udviklingen i aktieindeksene studerer du ved hjælp af langsigtede kursgrafer med over 10 års data, samt med AMA's FinansNavigation, som jeg beskriver i min nedennævnte bog.

Har du brug for at få bedre konjunktur-styring af dine aktieinvesteringer? Så er du heldig! Jeg har netop i samarbejde med NPinvestor udgivet den nye opdaterede udgave, det 4. oplag, af min anerkendte bog "Vinderstrategier i Aktiemarkedet"! Du bestiller den hos NPinvestor A/S på https://npinvestor.dk/produkter/finansboeger/vinderstrategier

I bogens nye kapitel 9 viser jeg aktiekonjunkturens udvikling i USA fra 1998 til 2018 og i Danmark fra 1990 til 2018! De cirka 30 år rummer 7 konjunkturcykler. Studerer du graferne i kapitel 9 med de syv historiske værdi-skabende BULL markeder og de 7 værdi-nedbrydende Bear trende, så er du godt rustet til at klare det aktuelle Bear marked og det kommende BULL marked. Så havde du også høstet dine gevinster i løbet af 2018! Lyder det interessant?

Kender du ikke de historiske Bear markeder, så er det højst sandsynligt, at du også vil tabe penge i fremtidens Bear markeder!

 

1. Du bør kende konjunkturhistorien for de danske aktieindeks!

Du ser de tre seneste konjunkturcyklusser fra industriindeksets historien i nedenstående konjunkturkalender! Siden krakket i 2008 og konjunkturbunden i marts 2009 har C20 haft tre konjunktur-cyklusser. Det danske industriindeks har naturligvis også haft tre konjunkturcyklusser, som du ser i konjunkturtabellen.

Det tre rækker i tabellen viser hver sin konjunkturcyklus. Kolonne 2.1 til 2.3 viser tre ting, nemlig, dato og kurs ved konjunktur-BUNDEN samt værdiskabelsen i BULL markedet. Kolonne 3.1 til 3.3 viser ligeledes tre ting, nemlig, dato og kurs ved konjunktur-TOPPEN samt værditabet i Bear markedet. Nederst i tabellen ser du gennemsnit for de tre BULL markeders varighed og værdi-skabelse samt for Bear markedernes varighed og værditab!

Figur 1 - Danske Industriindeks fra marts 2009 til december 2018. Tre cyklusser.

Aktie-

Cyklus

1.BUND

Måned-År

2.BULL

Start-Kurs

Værdi-skabelse 3.TOP

Måned-År

4.Bear

Start-Kurs

Værdi-

tab

(1) (2.1) (2.2) (2.3) (3.1) (3.2) (3.3)
1 Mar. 2009 540 +113 % Feb. 2011 1.150 -34 %
2 Sep. 2011 760 +107 % Mar. 2015 1.580 -22 %
3 Mar. 2016 1.234 +43 % Nov. 2017 1.764 -17 %
        Dec. 2018      1.465  
Gennemsnit   29 mdr. +88 %   11 mdr. -24 %
        I % af værdiskabelsen -45 %
3 cyklusser Værdiskabelse i alt +531 % Værditab i alt -57 %

 

Kilde: VIKINGEN & AMA - Asset Management. Axel Steuch ©
Note: Kurserne er ved BUND & TOP. *Værdiskabelse i alt = [(1,13+1)*(1,07+1)*(0.43+1)-1]*100 = 531 %. *Værditab i alt =[(-0,34+1)*(-0,22+1)*(-0,17+1)-1]*100 = -57 %. *Tabellen viser den positive AktieKraft i kolonne 2.3 og den negative AktieKraft i kolonne 3.3. *Gennemsnitstallene for de tre Bear markeder kan du benytte til at lave et gæt på det aktuelle Bear marked. Med mindre det ender med et krak.

 

2. En ny måde at se aktiekonjunkturerne på!

Konjunkturkalender i tabellen i figur 1 viser det danske industriindeks fra 2009 til 2018 på en ny måde. Normalt ville du sige, at indekset er steget fra kurs 540 i marts 2009 til kurs 1.465 i december 2018. Det var en værdistigning på +171 % på næsten 10 år. Det viser resultatet af, hvis du havde KØBT i marts 2009 og Beholdt investeringen til december 2018!

Ser du derimod nederst i tabellen, så ser du, at værdiskabelsen - den positive AktieKraft - var mere end dobbelt så stor. Ganger vi de tre konjunkturcyklussers værdiskabelse sammen, så er værdiskabelsen ikke +171 %, men +531 %! Kan det være sandt? Vi må regne efter!

Efter den første konjunkturcyklus er 100 kroner steget til cirka det dobbelte, nemlig, 100*2,13 =213 kroner. I næste konjunkturcyklus fordobles værdien en gang til, dvs., 213*2,07= 441 kroner. I den tredje cyklus stiger værdien med 43 %. Det giver i alt 441*1,43 = 631 kroner. Det svarer til (631/100-1)*100 = +531 %! Det er overraskende flot afkast! Du har netop oplevet den fantastiske effekt af rentes rente over flere konjunkturcyklusser.

Hvordan opstod forskellen mellem de +171 % og de +531 %?

Den opstod pga. værditabene i Bear markederne. Det gennemsnitlige tab på -24 % i kolonne 3.3 beregnes af værdien ved konjunkturtoppen. Hvis du vil vide, hvor meget af BULL marked værdiskabelsen på i gennemsnit +80 % der sættes til i Bear markedet med KØB&Behold strategien, så er tallet -45 %! I hver cyklus tabes -45 % af BULL marked værdiskabelsen!

I mine øjne er KØB&Behold strategien en dyr luksus, som jeg ikke vil byde mine opsparede midler. Jeg anbefaler derfor, at du satser på værdiskabelsen i BULL markederne - den positive AktieKraft - og undgår værdi-tabene i Bear markederne - den negative AktieKraft. Det kalder jeg for AMA's konjunkturtilpassede investeringsstrategi! Den lærer du ved at studere min nye bog "Vinder strategier i Aktiemarkedet" - Oplag 4.

Jeg skal også nævne, at "Vinderstrategier på Aktiemarkedet" og AktieKraften er emner som der arbejdes med på mine Millionærkurser, som udbydes i samarbejde med NPinvestor - du kan læse mere om Millionærkurset her: https://npinvestor.dk/produkter/millionaerkursus

Figur 2 OMX CPN Industriindeks - Konjunkturgraf fra 2009 til 2018

Kilde: Aktieanalysesystemet VIKINGEN & AMA - Asset Management. Axel Steuch ©
Note:
De viste kurser er ved BUND & TOP. *Grafen starter med krakket i 2008. Derpå kommer tre firkanter (røde rammer), som viser de tre konjunkturcyklusser. *Grafen sætter dig i stand til at satse på værdiskabelsen i BULL markederne og undgå værditabene i Bear markederne.*Hvordan du gør, det lærer du, når du læser min bog "Vinderstrategier i Aktiemarkedet" og/eller deltager på "Millionær-kurset"!

 

Det nye syn på aktiekonjunkturcyklusserne

Ved af opdele konjunkturcyklusserne BULL & Bear trende i den positive AktieKraft og i den negative AktieKraft ser du pludselig et helt andet potentiale i BULL trendene end den traditionelle KØB&Behold strategi tilbyder. Udfordringen er med rettidig omhu at benytte AMA's Konjunkturtilpassede KØB&Sælg strategi og følge den positive AktieKraft.

 

Rungsted Kyst, december 2018
Axel Steuch

Udgivet af: Axel Steuch


Axel Steuchs billede

Siden begyndelsen af 1990erne har Axel Steuch drevet AMA Asset Management ApS, hvorfra han også udgiver AMA's analyser og X2 klubben på abonnementsbasis. Axel Steuch har 40 års erfaring med investering i de finansielle markeder og fra erhvervslivet. I løbet af sin karriere har han blandt andet været konsulent for Verdensbanken, direktør for investeringsforeningen PrivatInvest, direktør for AMA Asset Management, 10 år i finansafdelingen i Carlsberg/Tuborg samt i Handelsbanken og Hambros Bank i London. Ydermere har Axel Steuch udgivet adskillige finansielle publikationer herunder investorbogen "Vinderstrategier", og været ansvarlig for undervisning på aktieskoler heriblandt det populære "Millionærkursus", der har uddannet flere tusinde private investorer.

Kontakt Axel Steuch på mail: Axel@steuchama.dk