Det Globale Børsklima

Udgivet den 30-03-2015  |  kl. 11:51  |  

 

Denne artikel gennemgår den aktuelle markedssituation ved hjælp af analyse af kursgrafer. Jeg benytter danske investeringsbeviser, som fortæller os to ting:     1) Hvordan ser den globale aktiekonjunktur ud?
        Det interessante er, at aktieindeksen er ledende indikatorer for den økonomiske
        udvikling, så aktieindeksen fortæller, hvor økonomien er på vej hen!
   2) Hvilke er de god investeringsbeviser lige nu?
        Ved hjælp af kursgraferne kan vi finde de bedste investeringsbeviser lige nu!
 
Artiklen bygger på AMA’s månedsrapport
 
*AMA Det Globale Børsklima – Marts, 2015.
 
Rapporten kan også ses på AMA’s Hjemmeside – www.SteuchAMA.dk.

1) De globale trende  - % per måned i danske kroner.

*USA +4,5 (4,0) % Sydamerika –1,3(–2,3) %
*Fjernøsten +4,7(+3,6) % *EU +4,1(+3,2) %
*Norden +4,3(+2,9) %  

 

Det aktuelle BULL marked startede i januar 2012. Det er nu 38 måneder gammelt og
stiger i Dyr Zone (DZ). Det betyder, at oddsene for gevinst/tab er bliver mindre år for
år siden 2012. Den gode økonomiske vækst i USA er nu på 3 %. Det giver fortsat BULL
marked i USA
, dog i Dyr Zone (DZ). *Stigningen i S&P-500, målt i $, er aktuelt kun på
+0,6 % og Nasdaq +1,1 % pr. md. Det er altså den stigende $, som giver det meste af
den ovennævnte stigning i USA på +4,5 % målt i danske kroner!
 
Jeg følger med, og er klar til at høste gevinsterne, hvis den stigende BULL trend brydes.
Vi skal være opmærksomme på, at stramning af FEDs rentepolitik kan medføre, at aktierne i USA topper.

$-stigningen+30 % siden maj 2014 fra 5,44 til 7,11 DKK pr. USA & $ trækker nogle
af verdens økonomier fremad. Bemærk dog, at mange valutaer i Sydamerika og i Fjernøsten – f.eks. Kina - er knyttet til USD, således, at de også stiger i forhold til Euroen!
 
USD har således givet en stor valutagevinst på USA-baserede investeringer. $-stigningen og den gode økonomiske vækst i USA gavner specielt væksten i Europa! Vi ser
bl.a., at den danske eksport klarer sig godt!
 
I EU smider ECB nu yderligere likviditet på aktiebålet med deres QE – Quantitative
Easing, som vi alle har hørt om. Den er nu startet, og det har givet stigende aktiemarkeder i jan. kv.’15 i EU.
 
QE- Quantitative Easing er et spændende eksperiment, som har til formål at øge
vækst og inflation i EU. Det er nok sikkert, at det giver finansiel inflation, men det
er et åbent spørgsmål, hvor meget den reelle økonomi bliver spraket i gang! 
Usikkerheden om Grækenlands finanser kan endvidere skabe midlertidig uro.

I Asien har vi også fået nye KØB-signaler. Nedenfor ses tre eksempler.

Investeringsbevis % pr. md. p.t. *K1 Stigning siden *K1
*Nordea Inv Indien +4,9 (+2,1) *K1;okt’13 +100 %
*Danske Inv Kina +4,9 (+4,9)  *K2;jun’14 +41 %
*Danske Inv Japan +4,9 (+4,8)  *K2;jun’14 +40 %

 

2. GODE Investeringsbeviser (IB)
De hurtigste IB-ere ser du på AMA’s Hjemmeside med rapporten AMA Diagnose &
Rangordning
. Det er f.eks.

*Danske Invest Biotek +7,6 % *Danske Invest Tyskland +5,0 % pr. md.
*Sparindex UE SC + 5,2 % *Bankinvest Globalt Forbrug +5,7 % pr. md.

 

AMA IB-Univers består af et udvalg på 29 IB-erer af de 483, som du finder i i VIKINGdatabasen. Udvalget på de 29 laves en gang om året ved at vælge dem, der har klaret
sig bedste inden for de forskellige kategorier, som du finder i Investeringsbranchens
(IFB) månedlige afkaststatistik. Se www.investering.dk. /Statistik /Statistikker i Excel
/Afkaststatistik.

 

Udgivet af: Axel Steuch


Axel Steuchs billede

Siden begyndelsen af 1990erne har Axel Steuch drevet AMA Asset Management ApS, hvorfra han også udgiver AMA's analyser og X2 klubben på abonnementsbasis. Axel Steuch har 40 års erfaring med investering i de finansielle markeder og fra erhvervslivet. I løbet af sin karriere har han blandt andet været konsulent for Verdensbanken, direktør for investeringsforeningen PrivatInvest, direktør for AMA Asset Management, 10 år i finansafdelingen i Carlsberg/Tuborg samt i Handelsbanken og Hambros Bank i London. Ydermere har Axel Steuch udgivet adskillige finansielle publikationer herunder investorbogen "Vinderstrategier", og været ansvarlig for undervisning på aktieskoler heriblandt det populære "Millionærkursus", der har uddannet flere tusinde private investorer.

Kontakt Axel Steuch på mail: Axel@steuchama.dk