Globalt BEAR marked efter 3½ års BULL marked

Udgivet den 18-01-2016  |  kl. 11:38  |  

AXEL’s Finansblog

Den Globale Aktiekonjunktur – januar, 2016.

“Globalt BEAR marked efter 3½ års BULL marked!”

Hver måned spørger jeg verdens dygtigste analytikere og investorer, hvad de tror om den globale aktiekonjunktur.

Svaret finder jeg i verdens aktieindeks, som afspejler forventningerne til økonomiens udvikling.

Resultatet publicerer jeg i rapporten *AMA Det Globale Børsklima – Januar - 2016

Rapporten findes på www.SteuchAMA.dk - AMA’s Hjemmeside. Den forrige rapport er dateret den 23. december 2015.

1. Globale Markedsoversigt – *BEAR markedet siden apr-kv 2015.
Alle aktieindeks er enige om, at det seneste BULL startede ved årskiftet 2011/12. Derpå steg det i 3½ år, og det TOP-pede i april kvartal i 2015. De svageste markeder TOP-pede først og de stærkest sidst! Siden TOP-pen i april kvartal ‘15, så har vi oplevet tre BEAR marked kvartalsbølger. Kurserne har i BEAR markeder en tendens til at falde i to måneder, og derpå stige i en måned i et BEAR marked rally . Det har dannet to lavere kurs-toppe i henholdsvis juli og november kvartal i de fleste aktieindeks. Med lidt øvelse ser du det ganske tydeligt i kursgraferne for de globale aktieindeks.

I januar 2016 har vi set, at kursfaldende fortsætter. Det må forventes, at der dannes lavere handelsinvervaller (HI) i jan-kv’16. Sælgerne har igen fået overtaget. Et handelsinterval (HI) er en kurskanal på 5 til 10 %, hvor kurserne svinger op og ned i takt med de kortsigtede ak spekulanters aktiviteter.

For en sikkerhedsskyld holder vi øje med Start Profit (SP1) kurserne for aktieindeksene i tilfælde af, at køberne igen kommer på banen. Start Profit opstår, hvis kurserne stiger over den seneste kvartalstop. Det fortæller, at køberne igen har overtaget.

Rapportens side 5 og sidste side fortæller, at BEAR markederne stadigvæk udgør hovedparten af aktiemarkederne. 20 aktiemarkeder eller 70 %, af de viste globale aktiemarkeder, falder.

*BEAR markeder med faldende aktier varer i gennemsnit 5 kvartaler, dog med store udsving rundt om gennemsnittet. Der er således ikke nogen interessante investeringsbeviser for tiden. Vi må vente til Bear markederne bunder.

2. De negative overraskelser dominerer.
Det karakteristiske ved BEAR markeder er, at de negative overraskelser dominerer. Det så vi et smukt eksempel på i starten af januar, 2016. PMI-tallene for Kina’s industri var lavere end forventet, og de kinesiske aktier faldt med –7 %. De globale aktiemarkeder fulgte trop! Det må forventes, at det danske aktiemarked følger de globale aktiemarkeder nedad.

3. Skift strategi.
I BULL markedet siden januar 2012, har vi været indstillede på at finde gode aktier, der steg hurtigere end det danske aktiemarked. Du skal nu skifte strategi. Her er fire vigtige regler for din BEAR markeds-strategi:

A. Du skal ikke lede efter gode aktier, som du gjorde i BULL markedet.
B. Du skal derimod høste dine gevinster på de aktier, der er steget.
C. Tage dine tab på dem, der har skuffet dig, hvilket kan være svært!
D. Du skal fokusere på at tjener på, at dine likvider bliver mere værd, når aktierne falder! Holder du øje med de Globale Aktiemarkeder, så skal de nok give besked om, hvornår det er tid til at gå ind i aktiemarkedet igen!

Rungsted Kyst, den 14. januar, 2016.

Hastighederne og Sælg-signalerne ser jeg med analysesystemet VIKINGEN. Du kan læse mere om Vikingen her: http://npinvestor.dk/produkter/vikingen

Læs om Axel Steuch investor kursus her - der starter nyt Millionærkursus til efteråret - klik her: http://npinvestor.dk/produkter/millionaerkursus

Du kan læse mere om AMA’s Analyser på www.SteuchAMA.dk.

Udgivet af: Axel Steuch


Axel Steuchs billede

Siden begyndelsen af 1990erne har Axel Steuch drevet AMA Asset Management ApS, hvorfra han også udgiver AMA's analyser og X2 klubben på abonnementsbasis. Axel Steuch har 40 års erfaring med investering i de finansielle markeder og fra erhvervslivet. I løbet af sin karriere har han blandt andet været konsulent for Verdensbanken, direktør for investeringsforeningen PrivatInvest, direktør for AMA Asset Management, 10 år i finansafdelingen i Carlsberg/Tuborg samt i Handelsbanken og Hambros Bank i London. Ydermere har Axel Steuch udgivet adskillige finansielle publikationer herunder investorbogen "Vinderstrategier", og været ansvarlig for undervisning på aktieskoler heriblandt det populære "Millionærkursus", der har uddannet flere tusinde private investorer.

Kontakt Axel Steuch på mail: Axel@steuchama.dk