Er vi i Bull eller Bear marked ? Følg Axels Globale Børsklima

Udgivet den 29-04-2016  |  kl. 08:00  |  

Sådan får private investorer det lettere. Følg Axel Steuch's Globale Børsklima, April 2016

Hver måned fortæller 12 investeringsbeviser mig, hvor aktiemarkederne ligger i den globale konjunkturcyklus' fire faser. Spørgsmålet er om aktiemarkedet er i

1) Konjunktur BUND,
2) BULL marked,
3) Konjunktur TOP eller
4) BEAR marked.

Men inden jeg fortæller om månedens analyse, så skal jeg fortælle om kære formand SPIES. 

Simon SPIES er bl.a. kendt for mange gode citater. For nylig læste jeg et, som er meget relevant for den aktive private aktieinvestor, som ønsker at tage personligt ansvar for afkastet af sin opsparing. 
"Vil du være en god forretningsmand, så skal du undgå de dårlige forretninger!"

Oversat til aktiemarkedernes konjunkturcykler betyder det, at du skal satse på de værdiskabende BULL markeder, hvor aktiekurserne stiger, og du skal undgå værditabene i BEAR markederne, hvor aktiekurserne falder. Hvordan du gør det, det kan du lære på Axel's Millionærkursus.

1. BULL & BEAR markeder i den seneste globale konjunkturcykel.
Det seneste stigende globale BULL marked varede 3½ år fra januar 2012 til april 2015. Blandt de ovennævnte 12 investeringsbeviser var de tre bedste BULL trende: Danske Invest Biotek + 220 %Danske Invest Danmark +189 % og Danske Invest Teknologi +150 %.

Det var de gode forretninger, som Spies ville have satset på. Alle tre steg de med mere end 100 %, dvs., at de fordoblede værdien af din investering på 3½ år. Det svarer til lidt over +20 % per år!
Det seneste faldende BEAR marked startede for et år siden i april 2015, da BULL markedet TOP-pede. Siden da har der været mange eksempler på dårlige forretninger, som formand Spies foreslår, at du undgår. De dårligste forretninger, blandt de 12 ovennævnte investeringsbeviser, har været: Danske Invest Bioteknologi - 24 % og Danske Invest Fjernøsten - 19 %

Siden 1998 har de 12 investeringsbeviser givet mig et klart billede af udviklingen i de fire faser i den globale Børskonjunktur! Jeg fik f.eks. SÆLG-signal i januar 2008, inden markedet på 1 år faldt med -50 %. Jeg fik KØB-signal i april 2009, inden markedet på to år steg med +100 %. Det ser du i kursgrafen i figur 1. På www.SteuchAMA.dk kan du se, hvilke de 12 investeringsbeviser er.

2. BULL & BEAR markeder i den seneste danske konjunkturcykel.
Når jeg kender den globale konjunkturcykel, så kan jeg konstatere, at det danske aktiemarked følger de fire faser i den globale aktiekonjunktur. I Danmark har nogen af de bedste BULL trende, i det seneste BULL marked i perioden fra januar 2012 til april 2015, været: Genmab +2.495 %, Pandora +1.490 % og Vestas +625 %.

De tre ovennævnte aktier steg meget kraftigt bl.a., fordi de var faldet meget og var billige, da BULL markedet startede i januar 2012. Kigger jeg på alle OMX C20 aktierne, så steg over halvdelen af dem med mere end +100 %. Det vil sige, at værdien blev fordoblet i løbet at BULL markedets 3½ år fra januar, 2012 til april, 2015. Det er altså ikke svært, at finde fordoblingsaktier i OMX C20's BULL markeder. 

Nogle af de dårligste forretninger, igen blandt OMX C-20 aktierne, har i det seneste BEAR marked siden, april, 2015, været: A.P. Møller -38 %, D/S Norden -22 % og Forsikringsselskabet Tryg -22 %

De ovenstående eksempler peger på fornuften i SPIES' definition på en GOD aktieinvestor. Han satser på de GODE forretninger i BULL markederne og undgår de tabende dårlige forretninger i BEAR markederne. Det kalder jeg "sund fornuft", "konjunkturtilpasset investeringsstrategi" og "rettidig omhu"! Kært barn har mange navne, som bekendt!

3. "To råvarebaserede aktiemarkeder har fået KØB-signal i marts & april, 2016!"
Min rapport "Det Globale Børsklima - April, 2016" har den ovenstående overskrift! Det er Danske Invest Latinamerika og Danske Invest Fjernøsten, der har fået KØB-signal! I figur 1 nedenfor kan du længst til højre se, hvordan KØB-signalet i Danske Invest Latinamerika ser du!

Figur 1. Danske Invest Latinamerika - 10 år og tre cykler fra 2007 til 2016 - Kursgraf (Måned)

Kilde: Analysesystemet VIKINGEN.
Note: Kursgrafen fortæller, hvornår du skal Købe & Sælge! De  stiplede blå firkanter viser tre konjunkturcykler. DI Latinamerika faldt -50 % fra 2013 pga. faldende råvarepriser.

Kursgrafen fortæller, at der er "Grønt lys", når kurserne stiger over den røde signallinje, og du tjener på investeringen. Når månedskurserne falder under den røde signallinje, så taber du. Der-for køber du ved KØB-signalet, og du sælger ved SÆLG-signalet. Det kræver vilje til selv at styre dine aktier samt kundskab om, hvordan Køb- & Sælg-signalerne fungerer. Viljen og kundskaben kan du erhverve ved at deltage i Axels Millionærkursus! 

Meld dig i dag på tlf.: 88-30 00 00 eller NPinvestor.dk/produkter/millionærkursus.

 

Axel Steuch

www.SteuchAMA.dk

 

Hastighederne og Sælg-signalerne ser jeg med analysesystemet VIKINGEN. Du kan læse mere om Vikingen her: http://npinvestor.dk/produkter/vikingen

 

Gør din bedste investering nogensinde - deltag i Danmarks mest succesrige kursus for private investorer 

Hvis man styrer sin portefølje som en forretning, kan du undgå at tage de voldsomme tab. Axel Steuch lærer deltagerne på hans investor kurser hvordan man styrer sin portefølje aktivt og undgår tab.
Tilmeldingen til Millionærkurset er åben nu! - klik her.

 

Læs om Axel Steuch investor kursus her - Tilmeldingen til Millionærkurset er åben nu! - klik her: http://npinvestor.dk/produkter/millionaerkursus

 

Udgivet af: Axel Steuch


Axel Steuchs billede

Siden begyndelsen af 1990erne har Axel Steuch drevet AMA Asset Management ApS, hvorfra han også udgiver AMA's analyser og X2 klubben på abonnementsbasis. Axel Steuch har 40 års erfaring med investering i de finansielle markeder og fra erhvervslivet. I løbet af sin karriere har han blandt andet været konsulent for Verdensbanken, direktør for investeringsforeningen PrivatInvest, direktør for AMA Asset Management, 10 år i finansafdelingen i Carlsberg/Tuborg samt i Handelsbanken og Hambros Bank i London. Ydermere har Axel Steuch udgivet adskillige finansielle publikationer herunder investorbogen "Vinderstrategier", og været ansvarlig for undervisning på aktieskoler heriblandt det populære "Millionærkursus", der har uddannet flere tusinde private investorer.

Kontakt Axel Steuch på mail: Axel@steuchama.dk