NOVO reber overraskende sejlene! Hvad betyder det for markedsværdien?

Udgivet den 23-02-2016  |  kl. 08:00  |  

Ved årsregnskabsmeddelelsen den 2. februar, 2016, meldte NOVO Nordisk, at året 2015 var gået godt, som forventet! NOVO er sta-digvæk en fantastisk forretning!

Markedsværdien (MV) var ved slutningen af 2015 cirka 1.000 mia. kr. Omsætningen (Oms) var på 108 mia. kr. Oms-væksten var i de seneste fire år på cirka 13 % per år.  Resultatet, som tilfaldt aktionærerne, Nettoresultatet, var imponerende 34,1 mia. kr. Det betyder, at NOVO tjente 31,5 kr. til aktionærerne, hver gang de solgte for 100 kr! Vi siger, at resultatgraden (RG) var 31,5 %.

Der var dog et ”stort men”, og kursen faldt med -8 % fra 378 til 350. NOVO sænkede nemlig det fremtidige mål for omsætningsvæksten fra +15 til +10 % per år. Siden faldt kursen yderligere til 320, hvilket svarer til et kursfald på -15 %! Kan man på en enkel måde beregne, hvor meget kursen bør falde, når NOVO’s fremtidige vækstmål sænkes fra +15 til +10 % per år?

Værdiens af en vækstvirksomhed, som NOVO Nordisk, består af to dele, som vi bør prisfastsætte, hver for sig. Det har jeg illustrere i figur 1 nedenfor. De to dele er, nemlig:

1) Værdien af det bestående NOVO.

2) Værdien af den fremtidige vækst i NOVO’s forretning.

NB.: Læs om Axel Steuch investor kursus her - Tilmeldingen til Millionærkurset er åben nu! - klik her: http://npinvestor.dk/produkter/millionaerkursus

Figur 1. NOVO’s to forretninger, den bestående og den fremtidige.

 

1. Den bestående NOVO virksomhed.

Den vertikale akse i figur 1 viser Price/Earning (P/E), dvs., hvor mange gange nettoresultatet markedsværdien udgør. Her ser du, at den bestående NOVO virksomhed er prisfastsat til P/E=12.

Med et nettoresultat i 2015 på 34,2 mia. kr., så kan vi regne ud, at den eksisterende NOVO var cirka 12*34,2 = 410 mia. kr. værd på fondsbørsen i december, 2015.

P/E=12 svarer til, at investorerne ønsker et afkast på 8,3 %. Investerer du 100 kr., og får du et afkast på 8,30 kroner, så er prisen 12 gange afkastet, idet 100/8,3=12. P/E=12 og et afkast til investorerne på 8,3 % per år svarer til aktieinvestorernes historiske afkastkrav, dvs. investorernes gennemsnitlige afkastkrav igennem de seneste decennier.

2. Den fremtidige NOVO virksomhed.

På den horisontale akse i figur 1 ser du væksten angivet med 0, 5, 10, 15, 20 og 25 % per år. Det handler om den forventede fremtidige vækst i NOVO’s nettoresultatet. Jeg markerer med den blå stiplede pil, at NOVO historisk i gennemsnit har kostet P/E-(Bestående & Fremtidig NOVO) = 22.

Den blå fede stiplede pil, som stiger skråt op igennem grafen, fortæller, hvad den fremtidige NOVO vil være værd i gennemsnit ved forskellige vækstrater. Her ser du, at vækstraten på 10 % per år svarer til P/E-(Bestående & Fremtidig NOVO) =12,0 + 6,7 = 18,7.

Vi kan således se, nedvurderingen af NOVO vækstmålsætning fra 15 til 10 % per år bør give et fald i NOVO’s gennemsnitlige P/E fra til 22,0 til 18,7. Det svarer til et fald på -15 %.

3. NOVO Værdikanal.

Du har sikkert lagt mærke til, at der er en grøn og rød værdikanal rundt om NOVO’s stigende markedsværdi i figur 1. Det betyder, at markedsværdien svinger +/- 33 % rundt om normalværdien i takt med konjunkturcyklerne. NOVO’s historisk værdi har således svinget rundt om P/E=22, mellem P/E-Lavkonjunktur = 22-7=15 og P/E-Højkonjunktur =22+7=29.  Kan du huske, hvad NOVO’s P/E var i december 2015? Den var faktisk på P/E-Højkonjunkturværdi = 29!

Figur 2. NOVO’s vækstkanaler på +15 og +10 % per år.

 

Figur 2 viser NOVO’s vækstkanal før og efter nedvurderingen af det langsigtede vækstmål i februar 2016. Hvis kurskanalen skal falde -15 % pga det lavere vækstmål og -25 % fordi P/E i december, 2015 var på 29, så kommer NOVO’s normalniveau til at ligge ved cirka kurs 290. Derfra vil NOVO’s vækstkanal stige i takt med udviklingen i nettoresultatet. Med analysesystemet VIKINGEN kan jeg gemme det ovenstående billede. Derpå kan jeg fremover checke prognosen, idet kursgrafen opdateres, når jeg åbner systemet!

 

Axel Steuch

www.SteuchAMA.dk

 

Hastighederne og Sælg-signalerne ser jeg med analysesystemet VIKINGEN. Du kan læse mere om Vikingen her: http://npinvestor.dk/produkter/vikingen

 

Gør din bedste investering nogensinde - deltag i Danmarks mest succesrige kursus for private investorer 

Hvis man styrer sin portefølje som en forretning, kan du undgå at tage de voldsomme tab. Axel Steuch lærer deltagerne på hans investor kurser hvordan man styrer sin portefølje aktivt og undgår tab.
Tilmeldingen til Millionærkurset er åben nu! - klik her.

 

Læs om Axel Steuch investor kursus her - Tilmeldingen til Millionærkurset er åben nu! - klik her: http://npinvestor.dk/produkter/millionaerkursus

 

Udgivet af: Axel Steuch


Axel Steuchs billede

Siden begyndelsen af 1990erne har Axel Steuch drevet AMA Asset Management ApS, hvorfra han også udgiver AMA's analyser og X2 klubben på abonnementsbasis. Axel Steuch har 40 års erfaring med investering i de finansielle markeder og fra erhvervslivet. I løbet af sin karriere har han blandt andet været konsulent for Verdensbanken, direktør for investeringsforeningen PrivatInvest, direktør for AMA Asset Management, 10 år i finansafdelingen i Carlsberg/Tuborg samt i Handelsbanken og Hambros Bank i London. Ydermere har Axel Steuch udgivet adskillige finansielle publikationer herunder investorbogen "Vinderstrategier", og været ansvarlig for undervisning på aktieskoler heriblandt det populære "Millionærkursus", der har uddannet flere tusinde private investorer.

Kontakt Axel Steuch på mail: Axel@steuchama.dk