Hvorfor bevæger aktiekurserne sig op og ned ?

Udgivet den 18-05-2015  |  kl. 11:55  |  
“Always be aware of the general market condition”
                                                       Jesse Livermore – October, 1919
 
60-30-10  – Hvorfor bevæger aktiekurserne sig op og ned?
 
Som privat investor er det værdifuldt at vide, hvorfor aktiekurserne
bevæger sig op og ned !
 
 
Her kalder vi den kraft, som får aktierne til at stige og falde for AktieKraften.
Det er inspireret af Newton, som i 1687 kaldte den kraft, som får
æblet til falde mod jorden, for Tyngdekraften.
 
Det to kræfter har det til fælles, at du ikke kan se demTyngde-
kraften ved man stadigvæk ikke, hvad er for noget. Jeg glæder mig
til en dag at få en forklaring.
 
AktieKraften ved de fleste heller ikke, hvad er for noget. På Mil-
lionærkurset lærer du det ! Det er lidt af en verdensensation ! Du
lærer, at beregne den historiske AktieKraft, og du lærer at prog-
nosticere den fremtidige AktieKraft.
 
Hvad er AktieKraftens kilder ?
På Millionærkurset lærer du, at AktieKraften flyder fra de følgen-
de tre kilder:
 
    Kilde                                         AktieKraft
    1) Markedskonjunkturen        ca. 60 %
    2) Branchekonjunkturen         ca. 30 %
    3) Individuelle aktier               ca. 10 %
 
Du lægger mærke til, at cirka 90 % af Aktiekraften kommer fra kon-
jukturen i markedet og i brancherne. Derfor er det logisk, at du be-
nytter cirka 90 % af din analyse til at holde øje med markeds- og
branchekonjunkturenMarkeds- og brancheindeks er meget vigtige
Millionærkursets Analyseverden ! På kurset lærer du derfor bl.a.
konjunkturanalyse. Du lærer at diagnostisere aktiekonjunkturens
fire faser. Det sætter dig i stand til at købe billigt ved konjunktur-
bunden og høste ved toppen.
 
“Is i maven”
Den traditionelle aktieanalyse fokuserer næsten 100 % på analysen
af individuelle aktier. Endvidere anbefales det ofte, at man køber og
beholder aktierne. Det kaldes en “Køb&Behold” strategi
Den resulterer i, at mange private investorer, hver gang der er faldende aktiekonjunktur, ender med to store problemer, nemlig:
 
    a)  “Is i maven” og
    b)  –25 til -50 % tab på deres aktier.
 
Det er sket to gange i de seneste 15 år, nemlig i BEAR markedet i
årene 2001 til 2002 samt  i BEAR markedet i 2008! Kan du huske
det? Man kalder faldende aktiekonjunkturer for BEAR markeder.
 
“We are wrong, when we are loosing money” – J. Livermore, 1923.
 
De institionelle investorer og professionelle rådgivere er ofte, af for-
skellige årsager, låst fast i den ovennævnte “Køb&Behold”-strategi.
 
Det kan du naturligvis gøre meget bedre, som aktiv privat investor.
 
Hvordan du undgår at tabe i BEAR markederne, det lærer du også igennem Millionærkursets risikostyring!
 
NPinvestor & AXEL’s Millionærkurser
Vil du give dine opsparede midler en seriøs behandlig, så bør du mel-
de dig til det næste NPinvestor & AXEL’s Millionærkursus. Send en
mail til kursus@NPinvestor.dk. Det næste kursus afholdes efter sommer-
ferien.
 
Så undgår du den meget ubehagelige cocktail med Is i maven og tab
på dine aktier næste gang aktiemarkederne rammes af en faldende
aktiekonjuntur !
 
Så vil du i stedet kunne nyde en god Manhattan cocktail, når du køber
aktier billigt ved den næste konjunkturbund!
 
Professionelle rådgivere bruger en anden form for risikostyring. De an-
befaler, at du spreder dine investeringer over hele verden. Det redder
dig dog ikke fra finansmarkedernes konjunkturfald. I vore tiders globaliserede verden svinger de globale finansmarkeder nemlig stort
set op og ned i samme takt. Det har de seneste 15 års udvikling i de
globale aktiemarkeder været et godt eksempel på!
 
Du har brug for at lære, hvordan du diagnosticerer aktiekonjunkturen.
Så kan du få glæde af virksomhedernes værdiskabelse i de stigende
konjunkturer. Så kan du undgå at sætte gevinsten til under de efter-
følgende lavkonjunkturer!
 
Vi ses på Millionærkurset ! Du kan læse om Millionærkurset her - klik.
 
Axel Steuch, maj 2015.
Udgivet af: Axel Steuch


Axel Steuchs billede

Siden begyndelsen af 1990erne har Axel Steuch drevet AMA Asset Management ApS, hvorfra han også udgiver AMA's analyser og X2 klubben på abonnementsbasis. Axel Steuch har 40 års erfaring med investering i de finansielle markeder og fra erhvervslivet. I løbet af sin karriere har han blandt andet været konsulent for Verdensbanken, direktør for investeringsforeningen PrivatInvest, direktør for AMA Asset Management, 10 år i finansafdelingen i Carlsberg/Tuborg samt i Handelsbanken og Hambros Bank i London. Ydermere har Axel Steuch udgivet adskillige finansielle publikationer herunder investorbogen "Vinderstrategier", og været ansvarlig for undervisning på aktieskoler heriblandt det populære "Millionærkursus", der har uddannet flere tusinde private investorer.

Kontakt Axel Steuch på mail: Axel@steuchama.dk