Vil du også have et exceptionelt afkast ?

Udgivet den 18-10-2018  |  kl. 08:00  |  

Lær at fordoble værdien af dine investeringer på to til fem år! Og hvordan du begrænser dine tab.

 

Var det noget for dig?

Læs om, hvorfor millionærkursister får en unik mulighed for, at opnå ekstraordinære afkast og styr på deres investeringer. Du kan blive en del af denne eksklusive gruppe!

Formand Simon Spies' gode råd til forretningsmænd og aktieinvestorer
Vi kender Simon Spies, som en yderst begavet mand. Han var også en dygtig forretningsmand. I 1956 startede han Spies Rejser, som endte med at blive Danmarks største udbyder af charterrejser. Han var Danmarks Rejsekonge. Hemmeligheden bag hans success fortalte han selv, da han blev spurgt om, hvad forskellen var mellem en god og en dårlig forretningsmand?

"De gode forretningsmænd undgår de dårlige forretninger!"

Spies' forretningsregel gælder også for private aktieinvestorer.

Millionærkurset lærer du at blive en "god" Aktieinvestor. Du lærer nemlig at udgå de dårlige aktieforretninger. Du lærer at finde og at satse på de "gode" Aktier. Det gør en rigtig stor forskel på dit afkast. Du lærer at satse på værdiskabelsen i den positive økonomiske konjunktur. Du lærer også at undgå tabene, når aktierne falder, når det er lavkonjunkturer. Du lærer, at satse på de gode forretninger og undgå de dårlige præcis, som Simon Spies anbefalede. Jeg kalder det rettig omhu!

Må jeg vise dig et par eksempler på, hvad rettidig omhu i aktiemarkedet betyder?
Jeg viser det med de følgende eksempler, hvad du kunne få ud af at satse på de gode aktiemarkeder og undgå de dårlige. Vi kigger på perioden 2000 til 2018. Jeg fortæller også, hvad du kan få ud af at høste dine aktiegevinster, når aktiekonjunkturen topper.

Millionærkursistens afkast fra 2000 til 2018
Millionærkurset tager vi ved lære af Simon Spies og undgår at tabe penge, når aktierne falder i en længere perioder. Aktiemarkederne falder, når den økonomiske konjunktur stagnerer. Perioder med faldende kurser kalder vi Bear markeder. Strategien kalder vi for konjunkturtilpasset investering.

Siden år 2000 har vi haft fire BEAR markeder. I årene 2001-2002, 2006, 2011 og  faldt de danske aktier med henholdvis -41 %, -49 %, -18 % og -13 %. I alt har de fire BEAR markeder kostet de langsigtede investorer et tab på minus 79 %. Det betyder, at tabene på de "dårlige forretninger" i BEAR markederne har reduceret værdien væsentligt af den oprindelige investering og kursgevinsterne i de positive perioder! De positive aktiemarkeder kalder vi for øvrigt for BULL markeder.

Havde du købt en aktieportefølje med danske aktier for f.eks. 100.000 kroner i år 2000 og beholdt dem til 2018, så var værdien af din aktieportefølje steget til 405.000 kroner. Det svarer til er afkast på cirka +2,5 % per år i de 16 år fra 2000 til 2018.

Havde du derimod været på Millionærkursus i år 2000, så havde du lært at "undgå tabene på de dårlige forretninger" i de fire BEAR markederne fra 2000 til 2018. Så var dine 100.000 kroner blevet til 1.082.000 kroner. Værdien af dine aktier var blev fordoblet 3½ gang! Dine 100.000 kroner var blevet til over 1 million! Dit afkast havde været cirka +20 % per år, ved at følge Simon's forretningsråd, at undgå de dårlige aktieforretninger i BEAR markederne og satse på de gode aktieforretninger i BULL markeder. Kan du få øje på forskellen? Ville du ønske, at du også havde været på Millionærkursus i år 2000?

Du sælger dine aktier og høster dine gevinster, når BULL markedet topper
Millionærkurset lærer du også, som den "gode" Aktieinvestor, at høste dine aktiegevinster med rettidig omhu, når aktiemarkederne topper. Derpå kan du ligge med likviderne i banken, medens aktierne falder i Bear markedet. Du tjener nemlig på, at dine kontanter bliver mere værd i forhold til aktierne. Du kan købe flere aktier end dem du solgte, når aktiekonjunkturen bunder. Lad os se på et eksempel.

Solgte du dine A.P. Møller aktier til kurs 13.000 i juni 2015, da Millionærkursets analyser gav dig besked. Så kunne du et år senere i juli 2016 genkøbe dem til kurs 8.500. Kursen var faldet med -35 %, og dine likvider i banken var blevet tilsvarende mere værd! Havde du solgt 10 A.P. Møller aktier i juni 2015, så kunne du i juli 2016 med de samme penge køb 15 A.P. Møller aktier! Ved at høste gevinsten og ligge likvid i BEAR markedet kunne du købe 50 % flere A.P. Møller aktier, end dem du solgte. I august 2017 kunne du sælge de 15 A.P. Møller aktier til kurs 13.000, og høste en gevinst på 15*(13.000-8.500)=67.500 kr. Det kalder jeg "rettidig omhu"! Jeg kalder det også for "en god forretning"! 

Simon Spies har lært os, hvad der karakteriserer den gode forretningmand samt en god aktieinvestor. De undgår begge de dårlige forretninger! Når du går til de professionelle investeringsrådgivere vil de ofte anbefale, at du køber dine aktier på lang sigt dvs. for, at beholde dem i 5 til 10 år. Det betyder, at de anbefaler, at du både skal lave de gode investeringer og de dårlige investeringer. Det ville Simon Spies antagelig ikke synes om! Og det kan du selv gøre meget bedre! 
 
Velkommen til Millionærkurset - for investorer der vil gøre gode forretninger
Du lærer at drive dine aktieinvesteringer, som en seriøs forretning. Du lærer med rettidig omhu, at satse på de gode investeringer, at høste i tide samt at undgå de dårlige investeringer.

Det er lige, hvad du har haft brug for i de seneste 18 år! Og, som du har haft brug for i efteråret 2018, hvor det igen har været tid til at høste gevinsterne.

På snarlig gensyn på Millionærkurset! Millionærkurset varer ialt 3 dage med fjorten dages mellemrum. 

Millionærkurset er i København den 7. november, 21. november og 5. december 2018. I Århus kører kurset den 6. november, 20. november og den 4. december 2018. 

Læs om Millionærkurset her, hvor du også kan tilmelde dig

 

Udgivet af: Axel Steuch


Axel Steuchs billede

Siden begyndelsen af 1990erne har Axel Steuch drevet AMA Asset Management ApS, hvorfra han også udgiver AMA's analyser og X2 klubben på abonnementsbasis. Axel Steuch har 40 års erfaring med investering i de finansielle markeder og fra erhvervslivet. I løbet af sin karriere har han blandt andet været konsulent for Verdensbanken, direktør for investeringsforeningen PrivatInvest, direktør for AMA Asset Management, 10 år i finansafdelingen i Carlsberg/Tuborg samt i Handelsbanken og Hambros Bank i London. Ydermere har Axel Steuch udgivet adskillige finansielle publikationer herunder investorbogen "Vinderstrategier", og været ansvarlig for undervisning på aktieskoler heriblandt det populære "Millionærkursus", der har uddannet flere tusinde private investorer.

Kontakt Axel Steuch på mail: Axel@steuchama.dk