Fik du høstet dine aktiegevinster i tide?

Udgivet den 28-10-2014  |  kl. 14:14  |  

Når du navigerer i finansmarkederne, så er det vigtigt at vide to ting:

Hvor i den finansielle konjunkturcykel befinde du dig?

Hvor er du på vej hen?

 

De tre følgende aktieindeks, giver dig svarene.

DOW Jones World Index

DOW Jones World Indeks viser den globale aktiekonjunktur. USA udgør mere end halvdelen af indekset. Det seneste BULL marked – dvs. stigende aktiemarked - startede med det første købsignal (K1) i januar, 2012.

Siden er verdens aktier steget i 2½ år ”på vej mod aktiekonjunkturens top”! DOW Jones World Index steg fra kurs 230 til 330, dvs. +43 %. Konjunkturtoppen afsløredes af en dobbelt kurstop i juli og september, 2014, ved cirka kurs 335. Første sælgsignal (S1) kom i august og det andet sælgsignal (S2) kom i september i år. En klassisk ABCD-top, som du kan læse mere om i kapitel 4 i min bog ”Vinderstrategier i Aktiemarkedet”. Bogen køber du hos NPinvestor. Læser du kapitel 4, så lærer du noget meget vigtigt, nemlig, at høste dine aktiegevinster i tide.

Euronext 100

Når du kigger på flere aktieindeks, så opdager du, at de bunder og topper nogenlunde samtidigt. Det benytter du til, at øge sikkerheden i dine observationer af aktiekonjunkturens udvikling. Euronext 100 viser 100 af de største og mest likvide børsnoterede europæiske virksomheder. Indekset fik også første købsignal (K1) i januar 2012, ligesom Dow Jones World Index. I 2½ år steg Euronext 100 indekset også +43 % på vej mod konjunkturtoppen. Det lavede ligeledes en dobbelt kurstop i juni og september i 2014. Første sælgsignal (S1) kom i juli og andet sælgsignal (S2) kom i oktober. Euronext er dog hårdere ramt end verdensindekset. Europa er nemlig på vej ind i en økonomisk afmatning blandt andet på grund af borgerkrigen i Ukraine, og de dermed følgende økonomiske sanktioner mellem EU og Rusland.

Hvordan har de danske aktier så klaret sig?

Den historiske erfaring fortæller, at aktiekonjunkturen i Danmark bunder og topper nogenlunde i takt med verdensindekset og de amerikanske aktieindeks, f.eks., S&P-500. Den globale aktiekonjunktur er faktisk blevet endnu mere synkroniserede i løbet af de seneste decennier, specielt ved bundene. Der er en ny konjunkturbund cirka hvert 3. til 5. år.

OMX Copenhagen 20. OMX-C20

Aktieindekset OMX-C20 viser, som bekendt, kursudviklingen for de 20 største danske børsnoterede virksomheder. BULL markedet startede også i Danmark i januar 2012, hvor det var tid til at investere i danske aktier.  C20 fortsatte mod konjunkturtoppen i 2½ år, og steg fra kurs 378 til 760, dvs. +101 %! Første sælgsignal (S1) kom i august og andet sælgesignal (S2) kom i oktober i år. Det var tid at høste gevinsterne! Det danske aktiemarked har således været et af verden bedste i det seneste BULL marked. Dette kan blandt andet tilskrives Danmarks stærke medicinal- og finanssektor. Vestas og Pandora har også været med til at give Jackpot til de danske aktionærer.

“Always be aware of the general market condition” – Jesse Livermore, 1923

Det er en gammel sandhed, at du altid bør holde øje med aktiekonjunkturens udvikling. Så kan du - med rettidig omhu – ”så” ved konjunkturbunden og ”høste” ved toppen. Er du privat og aktiv investor, så har det sikkert din interesse.

Hvor er vi nu på vej hen?

Vi er antagelig på vej ind i en ”produktions- og lager-afmatning”. Virksomhederne har været for optimistiske. Økonomien stiger ikke så hurtigt, som forventet, og der skal midlertidigt skrues ned for produktionen, så lagre og produktion kommer i takt med efterspørgslen. Det giver normalt et BEAR marked – et faldende aktiemarked - på cirka fem kvartalers varighed og med et kursfald på -20 til -30 %. Vi er altså ”på vej mod en konjunkturbund”. Kommer der en finanskrise oven i den økonomiske afmatning, så kan aktierne falde med -50 %. Det oplevede vi i BEAR markederne fra 2001 til 2002 og i 2008. Kan du huske det?

Hvornår skal vi købe aktier igen? Det ved vi faktisk ikke i dag, men vi ser det i kursgraferne. De fortæller, når BEAR markederne bunder.

Rungsted Kyst, 20. oktober, 2014

Axel Steuch

AMA – Asset Management

Læs på min hjemmeside www.SteuchAMA.dk, hvordan jeg hjælper private aktive investorer til selv at styre deres aktier med rettidig omhu. Du køber ved bunden, fordobler investeringen i BULL markedet og høster gevinsten ved konjunkturtoppen. Så enkelt er det! Lyder det spændende?

Udgivet af: Axel Steuch


Axel Steuchs billede

Siden begyndelsen af 1990erne har Axel Steuch drevet AMA Asset Management ApS, hvorfra han også udgiver AMA's analyser og X2 klubben på abonnementsbasis. Axel Steuch har 40 års erfaring med investering i de finansielle markeder og fra erhvervslivet. I løbet af sin karriere har han blandt andet været konsulent for Verdensbanken, direktør for investeringsforeningen PrivatInvest, direktør for AMA Asset Management, 10 år i finansafdelingen i Carlsberg/Tuborg samt i Handelsbanken og Hambros Bank i London. Ydermere har Axel Steuch udgivet adskillige finansielle publikationer herunder investorbogen "Vinderstrategier", og været ansvarlig for undervisning på aktieskoler heriblandt det populære "Millionærkursus", der har uddannet flere tusinde private investorer.

Kontakt Axel Steuch på mail: Axel@steuchama.dk