Skal private investorer frygte aktie nedtur ligesom ATP-direktøren ?

Udgivet den 06-11-2013  |  kl. 18:03  |  

En investor har sendt flg. spørgsmål;

Under stor medieopmærksomhed meldte den nye ATP-direktør Carsten Stendevad markant ud i mandags, at de frygter udviklingen på aktiemarkederne og har derfor solgt ud af aktier for mia. Som den mastodont ATP er som professionel institutionel investor skal man så dele deres bekymring og sælge ud nu ?

Svar,

Tak for din e-mail vedrørende udtalelsen fra Carsten
Stendevad, administrerende direktør hos ATP:

“Aktiekursernes himmelflugt er kunstig, og aktiemarkederne kan
meget vel kan stå overfor ubehagelige dyk!”

Aktiermarkedernes konjunkturcykler

Aktierne har det med at stige og falde i takt med de økonomiske
konjunkturcykler. Det er ikke usædvanligt, at aktiemarkederne sti-
ger cirka +100 % på omkring to år for derpå at falde –50 % på et år.
Så det er ikke noget nyt fænomen, som Carsten Stendevad taler om!
Til historien hører også, at nogle konjunkturcyklusser kun varer to år,
og andre har varet i fem år.

Konjunkturcyklusserne opstår på grund af varierende udnyttelse af
den eksisterende produktionskapacitet. Efter nogle års økonomisk
fremgang bliver produktionen lidt for stor og lagrene hos butikker
og fabrikker stiger. Derpå må vareproduktionen reduceres og efter
et års tid er lagrene nedbragte, og der er igen balance mellem vare-
salg og produktion.

Carsten Stendevad er også urolig for, at centralbankernes lempe-
lige pengepolitik vil ophøre, hvilket kan bidrage til en opbremsning
af økonomien og fald i aktiekurserne. Dette er heller ikke en unor-
mal begivenhed, som vi senest oplevede i 2006 og 2007, hvorefter
fire og et halvt års BULL markedet toppede.

Konjunkturcyklerne og private investorer

Som privat investor kan du holde øje med konjunkturcyklusserne og
købe ved kunjunkturbunden og sælge ved toppen. Det gør du ved
hjælp af kursgrafer, som du henter fra aktieanalysesystemer, som
f.eks. VIKINGEN som du kan købe hos NPinvestor.dk.

Den aktuelle konjunkturfremgang i aktiemarkedet startede januar
2012, så BULL markedet, som vi kalder det, har snart varet i 24 må-
neder. Det svarer til konjunkturcyklussernes gennemsnitlige optrend.
Som nævnt ovenfor, så kan optrenden dog vare både tre og fire år,
så vi ved ikke med sikkerhed, hvornår den topper. Du må derfor hente
fakta om konjunktursituationen fra kursgraferne, og lad dem styre,
hvornår du køber og sælger!

Fakta er altså, at Bull markedet er steget i 24 måneder og nu ligger
i dyr værdizone.

De dårlige nyheder er derfor, at vi må forberede os på, at der skal
høstes gevinster på de aktier, som har nået konjunkturtoppen. Dette
gælder antageligvis specielt flere af det danske aktiemarkeds store ak-
tier, som allerede er steget fra Billig Zone til Dyr Zone i løbet af de
seneste to år.

De gode nyheder, at der er flere brancher og deres aktier, hvor kon-
junktur og aktiekurser bunder, så du kan købe dem billigt ved kon-
junkturbunden. De kan have et potentiale på +100 % foran sig!

Udgivet af: Axel Steuch


Axel Steuchs billede

Siden begyndelsen af 1990erne har Axel Steuch drevet AMA Asset Management ApS, hvorfra han også udgiver AMA's analyser og X2 klubben på abonnementsbasis. Axel Steuch har 40 års erfaring med investering i de finansielle markeder og fra erhvervslivet. I løbet af sin karriere har han blandt andet været konsulent for Verdensbanken, direktør for investeringsforeningen PrivatInvest, direktør for AMA Asset Management, 10 år i finansafdelingen i Carlsberg/Tuborg samt i Handelsbanken og Hambros Bank i London. Ydermere har Axel Steuch udgivet adskillige finansielle publikationer herunder investorbogen "Vinderstrategier", og været ansvarlig for undervisning på aktieskoler heriblandt det populære "Millionærkursus", der har uddannet flere tusinde private investorer.

Kontakt Axel Steuch på mail: Axel@steuchama.dk