Japansk yens købekraft er på laveste niveau i et halvt århundrede

Udgivet den 21-01-2022  |  kl. 06:34  |  

Den japanske valutas købekraft har længe været under pres og forsætter med at eroderes. Købekraften er nu næsten på det laveste niveau siden 1972, og det betyder, at de japanske forbrugere står over for udsigten til dyrere import.

En svag valuta og stagnerende priser har tilsammen bragt den japanske yens reelle og effektive valutakurs ned til mindre end halvdelen af højdepunktet i 1995.

Den reale effektive valutakurs baseret på en vægtet kurv af valutaer og justeret for inflation, faldt til 68,07 i december, ifølge data fra Bank for International Settlements i Basel - det laveste i et halvt århundrede.

Den japanske centralbank, Bank of Japan, fastholder, at en svag yen gavner den japanske økonomi samt stimulerer landets eksporttunge økonomi.

I en rapport tidligere på ugen vurderede Bank of Japan, at yen-svækkelsen sandsynligvis vil fortsætte med at have en positiv indvirkning på Japans økonomi som helhed, og vurderede, at et fald på 10 pct. i yens reelle effektive valutakurs øger bruttonationalproduktet med helt op til 0,8 pct.point om året.

Men samtidig truer udhulingen af yennens købekraft med at øge prisen på importerede varer og især den store energi-import vil slå igennem. Og samtidig er den positive påvirkning af eksporten skrumpet ind, i takt med at de store virksomheder har flyttet produktion til udlandet.

.\\˙ MarketWire

Flemming Kruhøffer

Tags:  macro❯  Japan❯  Forex❯